85 år

¤Tage Due, fhv. sektionsleder Godthåbsvej 9, Aabybro, fylder lørdag 85 år. Tage Due er fra Østjylland og havde som ung plads på en gård i Østjylland. Han aftjente sin værnepligt ved CBU-kolonnen i Hobro og blev uddannet til befalingsmand i det nye Civilforsvarskorps. Efter et år i Herning blev han flyttet til CF-kasernen i Thisted, der var nyoprettet i den gamle flygtningelejr i Dragsbæk – og gamle tyske kaserne. Her gjorde han tjeneste i 13 år, bl.a. som uddannelsesleder og korpsmester. Efter 40 års tjeneste ved Civilforsvaret blev Tage Due tildelt Civilforsvarets og Civilforsvarsforbundets hæderstegn, ligesom han er Ridder af Dannebrog. Efter pensioneringen i 1990 har Tage Due engageret sig i endnu mere i frivilligt foreningsarbejde. Og det er blevet belønnet. Tage Due har været med i komitearbejdet i Ældre Sagen siden denne startede og næsten alle årene med en formandspost. Nu er han ikke lokalkomiteformand mere, men er blevet formand for kommite- udvalgt i Jammerbugt Kommune. Også andre foreninger har haft glæde af hans bestyrelsesarbejde, og Tage Due har tre æresmedlemsskaber hængende over skrivebordet: Aabybro Borgerforening, Aabybro Folkedanserforening og Aabybro musikforening. Fødselsdage fejres med familien, der nu er spredt over hele landet.