Uggerby

85 år

¤Christian Georg Jensen Mølle, Østerleddet 3, Hadsten, fylder lørdag 85 år. Han er landmandssøn fra Uggerby i Vendsyssel. Efter aftjent værnepligt studerede han ved Landbohøjskolen og blev i 1951 agronom og i 1961 lic. agro. Umiddelbart efter fulgte en karriere ved Statens Planteavlsforsøg, først som forstander ved statens forsøgsstationer i Borris og Ødum og senere fra 1979 indtil pensioneringen i 1992 som centerleder ved Landbrugscentret Foulum, hvor han var en respekteret og vellidt leder. Han er Ridder af Dannebrog. Ved siden af jobbet engagerede Christian Mølle sig 1970-82 i skolenævn og skolekommission i Hadsten Kommune samt 1984-2000 i Hadbjerg Menighedsråd, heraf 13 år som formand. Også Ældresagen i Hadsten har i en lang årrække nydt godt af hans frivillige indsats, og på den teoretiske side har han bidraget med landbrugsfaglige artikler til Den Store Danske Encyklopædi. Christian Mølle er stadig aktiv som besøgsven, deltager i kirkehøjskole og debatterer gerne etiske og samfundsmæssige forhold med saglighed og lune.