EMNER

85 år

¤Vagn Bech, Skjoldsgade 20, Brønderslev, fylder lørdag 85 år. Vagn Bech er født og opvokset i Byrum på Læsø, hvor han gik i privatskolen og i 1940 tog præliminæreksamen. Et år var han skovfogedelev i henholdsvis Klitplantagen på Læsø og i Thy, men startede i 1942 som murerlærling hos Brødrene Jensen i Byrum og aflagde svendeprøve i1946. Han begyndte april 1947 på Ingeniørskolen i Horsens og dimitterede derfra i april 1949 som teknikumingeniør. Efter trekvart år ved Geodætisk Institut gik turen til Bornholm. 1. marts 1950 startede han ved stadsingeniøren i Rønne og var bl. a. på Rønne havns ingeniørkontor i halvandet år . 1. september 1953 gik turen tilbage til Jylland igen. Vagn Bech startede 2. januar 1954 ved Hjørring Amtsvejvæsen, hvor han var indtil 1. april 1970. Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev Vagn Bech ansat i Brønderslev Kommune, hvor han var ansat indtil 1. juli 1988. I Brønderslev Kommune var han mest beskæftiget med miljø, godkendelse af minkfarme, nedsivningsanlæg, virksomheder m.v. og indimellem med levnedsmiddelkontrol. I fritiden har Vagn Bech været formand for Socialdemokratiet i Brønderslev i otte år, medlem af AOF's lokalbestyrelse og amtsbestyrelse, medlem af amtsprogramrådet i ni år, ligningskommisionen i otte år. hegnsynsformand i 12 år, Brønderslev Kommunes vuderingsformand i fire år, medlem af Brønderslev Menigshedsråd i 20 år, heraf 16 år som formand for kirkegårdsudvalget. Desuden har han i ca. 20 år været i bestyrelsen for Foreningen Norden som næstformand og i amtsstyrelsen som kasserer. Da Vagn Bech i 1953 rejste fra Bornholm, tog han sin kæreste, Emmy Kure, med fra Bornholm, og de blev gift i Byrum Kirke 30. december 1953. De har datteren Anette Nordgren Christiansen, der er gift med Svend Nordgren Christiansen, og de bor i dag i Ørbæk på Fyn,