Ungdomsuddannelser

850 kommunalt ansatte på kursus

De første 18 af i alt 42 hold har stiftet bekendtskab med værdibaseret samarbejde i Skagen Kommune

SKAGEN:Der er opstået brand i en privat yacht midt i Atlanterhavet, og nu sidder en gruppe kommunalt ansatte medarbejdere fra Skagen Kommune og diskuterer, hvad de skal forsøge at få med over i redningsbåden, før yachten synker. I betragtning af at de kun har 20 minutter til at blive enige, tager de det egentlig meget roligt, men nu er de jo heller ikke om bord på det brændende skib. De sidder i et undervisningslokale på Skagen Uddannelsescenter, hvor de er i fuld gang med et to dages kursusforløb i værdibaseret samarbejde. 18 personer er de på holdet, der består af folk fra forskellige afdelinger og med meget forskellige arbejdsopgaver i det daglige, men lige nu handler det om at snakke værdier, samarbejde og åbenhed. ”Vi er til for borgernes skyld. Vi er én serviceorganisation”, står der med store røde bogstaver på væggen bag dem. Og lidt længere henne: ”Vi vil offensivt udføre vores opgaver, træde nye stier og levende spille sammen med andre aktører i lysets land”. - Nu har I brugt otte minutter, så nu er vandet altså ved at nå op til knæerne, lyder det fra instruktørerne oppe ved tavlen. Og der mangler stadig meget, inden gruppen er enig om, hvad der skal med i redningsbåden. Nej, det her er altså ikke en redningsøvelse, fordi nogle måske opfatter Skagen Kommune som en synkende skude. Og selv om ovenstående brudstykker fra en lille øvelse måske ikke lyder særligt relevant for kommunalt ansatte, så er langt hovedparten af kursister positive. - Jeg synes, at der er meget, som jeg kan bruge i hverdagen. Man får i løbet af de to dage et indblik i andre kollegers arbejdsområder. Vi har jo ikke til dagligt mulighed for at snakke på tværs af de enkelte faggrupper, siger Pia Reetz fra Virksomheden Skagen. Her tager man løbende de ideer op, der kommer frem på kurserne, og Pia Reetz mener, at det har givet større åbenhed. - Vi bliver gode til at se muligheder i stedet for begrænsninger, og vi bliver bedre til at snakke om problemerne, fastslår hun. Også Per Christensen, der er lærer på Ankermedet Skole, er glad for kurset. - Det er spændende at høre, hvad der foregår andre steder, og det er ikke mindst spændende at høre, hvordan man opfatter ledelse i de forskellige grupper. Der er mange fra skolen, der allerede har været på kursus, og jeg har stort set kun mødt positive reaktioner. På skolen har vi meget åbenhed i forvejen, men andre grupper er mere isoleret, og lederen er måske meget usynlig, siger Per Christensen. I genbrug og affaldsafdelingen har alle været på det to-dages kursus, og det har været en positiv oplevelse. - De ansatte har fået øjnene op for, at det er tilladt at komme med sin egen mening, og at man også har mulighed for at blive hørt. Tidligere har det mest været lederne, der har været på kursus, denne gang kommer alle med, og det er godt, fastslår driftsleder ved genbrug og affald, H.P. Christensen, der også i det daglige kan mærke, at personalet kommunikerer på en anden måde indbyrdes. - Nu har de fået slået fast, at det ikke er ligemeget med åbenheden, at problemer skal tages op, så de kan blive løst. Vi er da også enige om, at det er noget, som vi skal arbejde videre med og løbende tage op på personalemøder. Vi kan glæde os over, at det har skabt en bedre atmosfære med mindre snak ude i hjørnene. Desuden er det jo rart at blive bekræftet i, at den måde, som de hidtil har serviceret borgerne på, bliver opfattet som den rigtige på kurserne, siger han.