Lokalpolitik

86 nye træhuse i Blokhus

Thorkild Kristensen vil opføre helårshuse ved Ferren

BLOKHUS:Går det som planlagt vil en lokalplan, der giver tilladelse til 86 nye boliger i et område ved Ferren blive fremlagt til offentlig høring midt i september. Det er Thorkild Kristensen Group, der planlægger at opføre træhuse i det 136.000 kvadratmeter store område, der tilbage i 1976, i henhold til byplanvedtægen, var henlagt til feriebebyggelse. Det er området ikke mere. I 1999 besluttede man nemlig, i forbindelse, med kommuneplanstrategien at forsøge at hævve kvoten af helårsboliger i Blokhus og derfor vedtog byrådet, at der ikke skulle være hoteller i området. Der skulle være helårsboliger velvidende, at det er vanskeligt at gennemtrumfe helårsbeboelsen i Blokhus, fordi der ikke er bopælspligt. - De nye huse vil uden tvivl blive brugt til sommerhuse, siger kommuneplanlægger Keld Agerbo og henviser til, at det kun er 22 ud af 56 huse på Ferren, som beboes hele året. - For at give helårspræget kræver vi, at der bliver lavet haver og garager ved hvert hus, siger Keld Agerbo, der i øjeblikket er ved at udfærdige lokalplanforslaget. Ifølge skitserne skal husene være enten sorte eller røde og med rødt eller sort tag. - Det kræver vi for at sikre en naturlig overgang mellem sommerhusområder med jordfarverne og byen med de hvide huse og røde tegltage, forklarer Keld Agerbo. Fra Ferren bliver vejen ført igennem til det nye boligområde, hvor husene vil komme til at ligge langs fire stamveje. De nye veje vil komme til at ligge næmest parallelt med Aalborgvej. De første huse i den nye bebyggelse bliver, efter planen, placeret 50 meter fra det nuværende byggeri på Ferren - og de yderste huse i området vil have 75 meter ud til skovlinien.

Forsiden