Nordjylland

89 fyrtårns- projekter

Det Digitale Nordjylland er startet på initiativ af den danske stat. Nordjylland blev i 2000 udpeget til at være IT-fyrtårn i en tre-årig forsøgsperiode. I løbet af projektperioden skal regionen fungere som eksperimentarium for resten af landet gennem projekter, der går nye veje for at ruste borgere, virksomheder og offentlige myndigheder til netværkssamfundet. 89 projekter til en samlet værdi af 655 mio. kroner har været igangsat under det nordjyske IT-fyrtårn. Projekterne finansierer selv to tredjedele, den sidste tredjedel får de i tilskud fra Det Digitale Nordjylland. Tre af disse projekter beskæftiger sig med IT i byggeriet. Det er: Den Digitale Byggeproces, Vidensdeling i Virksomheder og Netværk og Den Mobile Medarbejder.