9-10 lærerstillinger er sparet væk i skoler

[/18 con rød] Nyt skoleår er gået i gang med færre ressourcer og færre timer til undervisning

HIRTSHALS:Med starten af det nye skoleår er der kommet færre undervisningstimer på skemaet hos enkelte af de større børn i byens folkeskoler. Det skyldes, at området kort før sommerferien blev ramt af sparekrav på grund af kommunens samlede økonomiske situation - og ikke mindst udsigt til en overskridelse på børne- og kulturudvalgets område. I alt er folkeskoleområdet blevet reduceret med 1,3 millioner kroner, hvilket er en halv million mindre end oprindeligt planlagt i det første udspil fra byens økonomiudvalg. Det betyder, at der i de timeplaner, der i arbejdes efter i byens folkeskoler, er indarbejdet en samlet reduktion i antallet af timer, som den enkelte skole har til rådighed. Nemlig 180 timer færre samlet set for alle skoler pr. uge. Konkret betyder reduktionen, at der vil være færre timer til delehold. At en række klasser og fag får tildelt timetal, der lige akkurat overholder folkeskolelovens minimumskrav. Og at der vil være færre lærer-ressourcer til rådighed til andre opgaver end undervisning. Der er kommet flere elever pr. klasse, fagene idræt og musik er reduceret, den to-sprogede undervisning og to lærer-undervisning rammes, mens brugen af vikartimer er reduceret. - Når udvalget accepterer denne timeplan er det en følge af, at vi på grund af kommunens samlede økonomi er nødt til at foretage en opbremsning, således at økonomien så vidt muligt kan hænge sammen i vores ansvarsområde, forklarer formand for børne- og kulturudvalget, Ole Albæk (UP). Han understregede ved det seneste byrådsmøde, hvor besparelserne på området var til orientering, at udvalget bestemt ikke "sidder og rutter med pengene". - Den almindelig undervisning i fag som dansk og matematik bliver ikke berørt, men det er klart, at besparelserne kan mærkes, siger Ole Albæk og tilføjer, at folkeskolerne i Hirtshals kommunen dog ikke er i krise - trods besparelserne. Hver skole har haft lejlighed til at komme med et bud på, hvor og hvordan der kan hentes penge ind - og disse forslag har det politiske udvalg efterfølgende brugt til at udarbejde spareplanen. Den reducerede timefordeling bliver sat i relief af, at folkeskoleloven netop er ændret, således at de yngste årgange har et højere minimumstimetal end tidligere.