Socialforsorg

9,4 mio. skæres af ældreområdet

It-teknik, færre ledere og effektivisering af madservice skal give besparelse

Jane Hvas, kommende socialchef i Jammerbugt Kommune: - Vi mister ikke noget ved at bruge laveste fællesnævner i ledelsen af hjemmeplejen. foto: erik sahl

Jane Hvas, kommende socialchef i Jammerbugt Kommune: - Vi mister ikke noget ved at bruge laveste fællesnævner i ledelsen af hjemmeplejen. foto: erik sahl

JAMMERBUGT:Der kan spares millioner af kroner ved at medarbejderne i hjemmeplejen skipper morgenmøderne og går over til at udveksle opdaterede oplysninger om de ældre via et elektronisk omsorgssystem. Det mener i hvert fald det store flertal i Jammerbugt Kommunes sammenlægningsudvalg, som har diskuteret sparekataloget, der skal få storkommunens første budget til at hænge sammen. Her går oplægget på at skære 9,4 millioner kroner på årsbasis i ældre- og handicapområdet samt sundhedsfremme. Det største beløb, 3,3 millioner, hentes i form af effektivisering ved at indføre it og ændre mødestrukturen i hjemmeplejen, og der kan desuden spares 2,5 millioner ved at ændre i ledelsesstrukturen i hjemmeplejen. Der ventes at kunne hentes 1,7 millioner kroner inden for madservice, og andre, mindre besparelser hentes ved at skære i Sund By’s budget, i aktivitetstilbud til ældre og ved at ældrechefstillingen i Aabybro ikke genbesættes. Endelig hentes 100.000 kr. i besparelse inden for vinduespudsning hos modtagere af praktisk hjælp. - Det kan vi, fordi Aabybro Kommune som den eneste i sin kvalitetsstandarder har særlig visitering af vinduespudsning. I de andre kommuner indgår det som en valgmulighed i den praktiske hjælp, så nu bliver det sådan i fremtiden, hvis budgettet vedtages, forklarer den kommende socialchef i Jammerbugt Kommune Jane Hvas. Ingen varm mad ud Om besparelsen på madservicen oplyser Jane Hvas, at den vil indebære, at der ikke mere køres varmholdt, dagligt produceret mad ud alle ugens syv dage, som det sker nu i Fjerritslev og Brovst Kommuner. - Det kan ikke lade sig gøre med den besparelse. Så må man se på de andre modeller. I Aabybro kører man ud tre gange ugentligt og i Pandrup en gang ugentligt med frostmad. - Om det skal være nedkølet mad eller frost, og hvor tit den skal køres ud, diskuterer socialudvalget i næste uge, oplyser Jane Hvas. Hun tilføjer, at der ikke er planer om at lukke kommunale køkkener, men at der spares penge, anslået 750.000 kr., når der i stedet for fire køkkenledere bliver en. Laveste fællesnævner Når der kan spares så stort et beløb i ledelsen af hjemmeplejen som 2,5 mio. kr. forklarer Jane Hvas det med, at den laveste fællesnævner i de fire kommuner ser ud til at fungere uden problemer. - Der er store forskelle i ledelsestrukturen, og det er vores vurdering, at vi ikke mister noget ved at vælge den billigste løsning. Jane Hvas forventer, at tilpasningen sker ved naturlig afgang. - Jeg forventer ikke, der bliver tale om fyringer, siger hun. Om indførslen af it-løsningen, som ventes at give den største besparelse, oplyser socialchefen, at uddannelsen af personalet i at bruge systemet er godt i gang, og at det vil give mindst mulig spildtid for de ansatte. Skepsis hos R Sparekataloget på ældreområdet fik ikke venlige ord med på vejen af Gunhild Bach Nielsen (R), da det blev diskuteret på sammenlægningsudvalgets møde. - Jeg kan ikke se, hvordan man kan undvære morgenmøderne, hvor man udveksler oplysninger. Det vil give et dårligere arbejdsmiljø, og det er i forvejen ansvarsfulde og dårligt betalte job at tage sig af vores ældre. Den her besparelse svarer til at fyre 40-45 hjemmehjælpere, fastslog Gunhild Bach Nielsen. Heller ikke Erik Ingerslev (SF) havde sympati for besparelserne. - Vi skal ikke skære på de bløde områder, børn, skoler og ældre, sagde han. De 25 andre medlemmer havde imidlertid ingen indvendinger, så der er ikke udsigt til ændringer i sparekataloget.