Overenskomster

9 af 15 kvittede smøgerne

Kommunens Vej- og parkafdeling tilbød rygestopkursus i arbejdstiden.

Vej og parkchef Jens Ørtoft er inkarneret ikke-ryger. Han ser gerne, at afdelingen bliver røgfri. derfor gav han sine medarbejdere fri i arbejdstiden til at deltage i et rygestopkursus .Foto Lars Pauli

Vej og parkchef Jens Ørtoft er inkarneret ikke-ryger. Han ser gerne, at afdelingen bliver røgfri. derfor gav han sine medarbejdere fri i arbejdstiden til at deltage i et rygestopkursus .Foto Lars Pauli

De 60 medarbejdere i kommunens vej- og parkafdeling fik i august tilbudt at komme til en lungefunktionstest hos personalet i sundhedshuset i Brovst. Glædeligt var der ingen af de 60 medarbejdere, der havde behov for et besøg hos lægen efter testen. Lungefunktionstesten varede cirka 15 minutter og gav et billede af lungernes tilstand. Både rygere og ikke-rygere fik dette tilbud. Ikke-rygere har jo også i en eller andren grad været udsat for rygningens skadelige påvirkning. 15 på rygestopkursus - 15 af de testede var interesserede i at komme på et rygestopkursus. Ni gennemføre kurset. Fem stoppede helt med at ryge, og fire nedsatte deres forbrug, fortæller Maj-Britt Gulstad, rehabiliteringskoordinator i kommunens sundhedsafdeling. - Det er vores plan at følge op på forløbet i løbet af februar, fortæller hu. I arbejdstiden Det var Jens Ørtoft, chef i kommunens vej- og parkafdeling, der tog initiativ til testen og det følgende rygestopkursus. - Jeg kan kun være tilfreds med resultatet. Det er flot, at fem medarbejdere har sagt helt farvel til tobakken, mens andre har reduceret deres forbrug. Jeg ser gerne, at afdelingen med tiden bliver helt røgfri. - Selvfølgelig har nogle medarbejdere været lidt småirritable i forbindelse med rygestoppet. Men nu er humøret kommet på plads igen hos alle, afslører Jens Ørtoft. Han planlagde medarbejdernes deltagelse i både lungefunktionstest og senere rygestopkursus som en del af arbejdstiden. Det var med til skabe motivationen hos de ansatte til at deltage. - Jeg vil gerne gennemføre et tilsvarende forløb om tre-fire år, når der er kommet nye medarbejdere i afdelingen. - Tag også initiativ - Jeg vil gerne opfordre lederne i kommunens andre afdelinger til at tage et tilsvarende initiativ til lignende forløb. Det giver bonus på lidt længere sigt. Jammerbugt Kommune har i sin sundhedspolitik anført, at borgerne skal skikres konkrete, varierede og tilgængelige tilbud til alle, der vil holde op med at ryge..