Skolevæsen

9. klasses eleverne som gidsler

I de sidste par uger har eleverne i 9. klasse været til de første officielle prøver nogensinde. Disse prøver stilles af Undervisningsministeriet, for at måle hvad eleverne har fået ud af undervisningen i skolen. Vi mener, at eleverne er taget som gidsler, og det er dem og kun dem, der kommer til at betale prisen.

Kære elever. Vi synes, at I er blevet behandlet ualmindeligt dårligt til disse prøver af undervisningsministeriet. [ Biologiprøve på nettet, der bryder ned, så kun nogle af jer får gennemført hele prøven. [ Det betyder, at den allerførste prøve giver bange anelser og nervøsitet inden de næste. [ Geografiprøve på nettet, der aflyses i sidste øjeblik, men som I skal op til skriftligt senere. [ Skriftlig geografiprøve, som nogle af jer slipper for, hvis I skal op samme dag i et andet fag. [ I skal så til geografiprøve i august. [ Geografiprøven i august bliver så pludselig frivillig. [ Der har været debat mellem fagfolk, om de rigtige svar i prøverne nu også var de rigtige. [ En meget svær læseprøve – meget sværere end de eksempler, som tidligere var udsendt. [ ”En læseprøve, hvor man bliver belønnet for at sjuske” (Formanden for dansklærerforeningen Jens Raahauge) [ Altså prøver, hvor I har oplevet et voldsomt tidspres. [ Altså prøver, hvor I faktisk blev tvunget til at gætte i stedet for at gennemarbejde og gennemtænke opgaverne. [ Er det, der testes i disse prøver, jeres evner til at haste sig igennem nogle opgaver og med delvist gæt ud fra udelukkelsesmetoden nå frem til en prøvekarakter? [ Er det retfærdigt? @Brød.9.:Alt i alt må vi konstatere, at det er noget makværk, som I elever er blevet udsat for. Man kan selvfølgelig undre sig over, at alle disse nye prøver og prøveændringer har skullet hastes igennem. Det betød, at I først sent i 9. klasse har fået at vide, hvordan prøverne skulle foregå. Trods mange henvendelser fra elever, forældre, lærere og skoler, har undervisningsministeriet bestemt at sådan skulle det være. Vi skal tænke på, at det var første gang I har mødt det prøvesystem, som bliver en årligt tilbagevendende del af jeres liv i de kommende år. Det kan derfor have langtrækkende virkninger for jer, at I har haft dårlige oplevelser med det danske prøvesystem. Det eneste rimelige er, at vores undervisningsminister straks kommer på banen og giver jer en uforbeholden undskyldning for den usædvanligt dårlige behandling af jer. Vi frygter imidlertid, at undervisningsministeren ikke indser dette. Vi vil derfor opfordre jer til, via jeres elevråd, at rette henvendelse til elevorganisationerne, så kan de henvende sig til undervisningsministeren. Kære forældre. Vi føler, at jeres børn ved prøverne i dette forår er blevet behandlet for dårligt. Vi mener, at ministeren bør undskylde dette og samtidig love at disse forhold laves om for fremtiden, så eleverne fremover kan regne med, at deres prøvekarakter er reel og ikke delvist et udslag af tilfældigheder. Godt nok hjælper det ikke for jeres børn. Men vi synes godt, at man kan tænke på de elever, der kommer efter. Derfor vil vi opfodre jer forældre til snarest at rette henvendelse til den lokale skolebestyrelse. Skolebestyrelsen kan så via Skole og Samfund rette henvendelse til undervisningsministeren. Det ville jo være dejligt, hvis undervisningsministeren fik rettet de fejl, der har været ved dette års prøver, så andre elever ikke bliver udsat for noget lignende. Sluttelig kunne undervisningsministeren sende en undskyldning, som et åbent brev til alle skoleledere. De kunne så læse brevet op, den dag eleverne får overrakt deres prøvebevis.