Hostrup

90 år

Jenny Nielsen, Elkærvej 74, Sulsted, fylder søndag 90 år.

Jenny Nielsen

Jenny Nielsen

Jenny Nielsen er født på en landbrugsejendom i Biersted som den næstyngste af en søskendeflok på seks. Faderen, Carl Jensen, døde, da Jenny var seks år, og moderen, Christine Jensen, flyttede med de seks børn til Hostrup, og Jenny startede i Sulsted Skole. Efter 7. klasse blev hun ansat som barnepige på gården Vestergaard i Sulsted. Her fik hun et rigtig godt forhold til børnene, hvilket i dag bekræftes af, at sønnen Mogens Brix Vestergaard stadig besøger Jenny, når lejlighed byder sig. Efter arbejdet som barnepige fik Jenny Nielsen arbejde på det kendte konditori Kristine i Aalborg. Ved et bal på Sulsted Kro mødte hun den unge tømrersvend Thorvald Nielsen, og de blev gift i 1943. De byggede hus på Vestergaardsvej i Sulsted, og i de følgende seks år kom de fire børn til: Lillian, Per, Lise Lotte og Carl Christian. Jenny Nielsen begyndte i begyndelsen af 1960'erne at servere på den nu hedengangne restaurant Hammershus i Hammer Bakker. Hun serverede en kort overgang på Sulsted Kro, men det er først og fremmest de 10 år på Tylstrup Kro og de 20 år på Restaurant Hedelund i Brønderslev, der har gjort hende kendt viden om blandt mange af gæsterne. Hun arbejdede som servitrice, indtil hun blev 75 år. I 1967 overtog Thorvald Nielsen sin fars forretning, og parret flyttede ind i huset på Elkærvej. Jenny Nielsen ordnede kassebogen og forskellige regnskabsopgaver. I 1955 kom Jenny Nielsen i bestyrelsen for Sulsted Vandværk og blev valgt som opkræver og kasserer. Som opkræver besøgte Jenny i mange år hver husstand i Sulsted. Jenny Nielsen var kasserer i Sulsted Vandværk i 50 år og stoppede i 2005 efter endnu et regnskab, der stemte på kroner og ører. Jenny Nielsen mistede sin mand i 1989. Hun fortsatte med serveringsarbejdet i endnu nogle år. Jenny Nielsen har et godt helbred og er stadig i fuld vigør. Således er hun hver fredag aktiv i Røde Kors genbrugsbutikken i Brønderslev, hun strikker lapper til tæpper til u-lande gennem Røde Kors, deltager i mange aktiviteter på Toftegaardscenteret og i Sulsted Sognegaard, og når tiden tillader det, nyder hun at læse. Fødselsdagen markeres ved en fest på Sulsted Kro, hvor ikke mindst de 10 børnebørn og 19 oldebørn, vil fejre 90 års dagen sammen med Jenny Nielsen.