Løkken

90 år

¤Johanne Olsen, Jelstrupvej 87, Jelstrup, Løkken, fylder søndag 90 år.