90 år

Kaj Justesen
EMNER 1. december 2007 05:00

Kaj Justesen, pensioneret lærer, Det blå Hus, Solsidecentret i Nibe, fylder tirsdag 90 år. Kaj Justesen er født og opvokset i Nibe, og efter en spændende barndom, hvor hver en krog i den gamle købstad blev udforsket og endevendt, flyttede han til Ranum for at gå på lærerseminariet. I 1939, kort før krig og besættelse, kom han ud med lærereksamen og fik ansættelse ved Godthåb Skole. Siden gik turen over skolerne i Volstrup og Byrsted til Ø. Hornum, hvor han faldt så godt til, at han levede resten af sit lærerliv her. I 1942 blev han gift med Marriet, og de kunne således i foråret fejre krondiantbryllup. De har fået tre børn, der senere har beriget familien med såvel børne- som oldebørn. Ved siden af arbejdet i folkeskolen fandt han også tid til brugsarbejde, bibliotekarfunktion, at være sparekassebestyrer samt kirkesanger i såvel Godthåb som Ø. Hornum. I 1986 sluttede han lærerjobbet i landsbyen og flyttede til Nibe, hvor det siden blev til mange gode og særdeles aktive år. Kaj Justesen har således som ivrig fritidsfisker gennem alle årene været fast gæst på havnen og medlem af Nibe Bådelaugs bestyrelse, hvor han var regnskabsfører. På sin 80-års fødselsdag blev han udnævnt til æresmedlem af lauget. I 2005 tvang hustruens sygdom dem til at flytte til Solsidecentret ved Sygehusvej, og her faldt de hurtigt til, ligesom Kaj blev en af de fremtrædende beboere, formand for bruger- og pårørenderådet, en opgave som han fortsat med stort engagement beklæder og meget mere. Hans store fritidsinteresse er computeren, og han har sat sig ind i mange af de muligheder, den tilbyder så som scanning og tekstbehandling. I forbindelse med det sidste har han skrevet meget og er blandt andet i gang med at skrive sine erindringer, som han i øvrigt ved flere lejligheder som foredragsholder har øst af. For et par år siden afhændede han sin bil og anskaffede sig en lille motordrevet cykel, og på den ses han hyppigt rundt omkring i den by, han holder så meget af. Der er dog også tid til at tage imod og glæde sig over besøg af familie og venner, som har en meget stor plads i begges hjerter.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...