90 år

Stinne E. Jensen, Poppelvej 31, Hurup, fylder onsdag 90 år.

Stinne Jensen er vokset op på landet i Istrup, Thy, som den yngste af 13 søskende. Efter konfirmationen kom hun ud at tjene. I 1946 var hun som 23-årig på højskole i Børkop i fem måneder. Forinden havde hun mødt sin kommende mand, og de blev forlovet og gift i 1947. De fik plads på en gård i nærheden af Sennels ved Thisted, men kort tid efter købte de deres første ejendom i Hjardemål, nord for Thisted og senere en lidt større i Boddum, "Boddum Mølle". Stinne og hendes mand fik efterhånden fem børn. Den ældste, en søn, døde af kræft, da han var knap fem år, men i perioden 1951-1961 fik Stinne og Ejgil fire døtre. Stinnes mand havde forskelligt arbejde, mens Stinne var hjemme og passede bedriften og familien. Senere fik han arbejde i et korn- og foderstoffirma. I 1962 flyttede familien i en lejlighed, som hørte til "Doverodde Købmandsgård, Korn og Foderstof". Ejgil havde fået arbejde her, som lagerforvalter. Stinne fik arbejde samme sted, med at reparere kornsække. I 1970 begyndte Stinne at arbejde på fabrik. Først på en kjolefabrik, og dernæst på madrasfabrikken "HUMA", hvor hun i 14 år, indtil hun gik på efterløn. Stinnes mand Ejgil døde i 1975, kun 52 år gammel. Hun købte derefter et hus på Lærkevej i Hurup, og i 1990 flyttede hun i sin nuværende bolig. Stinne Jensen har med stor glæde været besøgsven en del år. Hun er en positiv og udadvendt person, glad og tilfreds med livet, og altid dejlig at være sammen med. Hun glæder sig også over, at hun trods de 90 år stadig er i stand til at klare hverdagens opgaver selv uden hjælp. Dagen fejres sammen med naboer, venner og noget af familien, - og sidst på foråret fejres dagen igen med den nærmeste familie. Hendes fire døtre er alle gift, og Stinne har i dag 16 børnebørn og 20 oldebørn samt to mere på vej i år. En herlig flok, som Stinne glæder sig meget over.