Arden

90 år

¤ Robert Jensen, fhv. husmand, Myhlenbergparken, Arden, fylder mandag 90 år. Robert Jensen er født i Møldrup og ud af en søskendeflok på 11. Han kom ud at tjene som 10-årig. Indtil 1939 arbejdede han på forskellige gårde i Himmerland, hvorefter han rejste til Sjælland for at tjene. Samme år blev han indkaldt til militærtjenste og var soldat i Århus. I 1946 købte han husmandstedet i Trinnerup og blev gift med Agathe. Parret fik en søn og to døtre. De drev landbruget i Trinnerup, indtil de i år 2000 var nødt til at flytte i lejlighed i Astrup på grund af svigtende helbred, og i 2005 flyttede de sammen på plejehjemmet i Arden, hvor Agathe døde i januar 2007. Robert Jensen er meget åndsfrisk og følger ivrigt med i alt, hvad der sker i familien og også i ind- og udland. Han læser avis og ser tv hver dag. Desuden læser han mange bøger, som han gerne diskuterer med unge og ældre, som kommer på besøg. Dagen fejres på plejehjemmet.