Aalborg

90 år

Jens Christian Nielsen, Præstemarken 73, Aalborg, fylder i dag 90 år.

Jens Christian Nielsen

Jens Christian Nielsen

Jens Christian Nielsen nyder efter 43 års tro tjeneste ved BP sit otium i Præstemarken, hvor han er den ældste beboer. Sammen med gode venner deltager han gerne i et spil petanque. Desuden nyder han meget at være omgivet af sine sønner, børnebørn og oldebarn. Fødselsdagen fejres på dagen.