Klarup

90 år

Abel Nielsen

Abel Nielsen

¤Abel Nielsen, fhv. sparekassedirektør, Solbakken, Brovst, fylder fredag 90 år. Abel Nielsen er født og opvokset på Romdrupholm ved Klarup i Himmerland. Efter realeksamen i Aalborg i 1938 blev han uddannet ved Post- og Telegrafvæsenet i København, senere Aabybro og Nørresundby. I 1943 kom Abel Nielsen til Postkontoret i Fjerritslev, og nogle få år senere blev han ansat i Han Herreders Sparekasse i Fjerritslev, hvor han havde sit virke indtil pensionering i 1988, - fra 1971 som administrerende direktør. Abel Nielsen har gennem årene varetaget mange tillidshverv i forbindelse med sit arbejde, herunder mangeårigt medlem af bestyrelsen for Dansk Landbrugs Realkreditfond, bestyrelsen for Nordjyske Sparekasser og repræsentantskabet for Danmarks Sparekasseforening. Abel Nielsen har desuden gennem årene været aktiv på mange fronter i og omkring Fjerritslev, blandt andet i modstandsbevægelsen under krigen. Han var i mange år kommunal revisor, formand for skolekommissionen, medlem af bestyrelsen for Han Herred Hallen, samt medstifter og æresmedlem af Fjerritslev Bridge Klub. Abel Nielsen var endvidere gennem mange år lærer og censor på Handelsskolen. Abel Nielsen blev gift med Linda, der døde i 2002. Parret fik to sønner, og familien er siden udvidet med fem børnebørn og fem oldebørn.