90 år

Eluf Schrøder-Christensen, tidligere økonomidirektør, cand. oecon., Vesterbro 17, Aalborg, fylder lørdag 95 år.

Eluf Schrøder-Christensen
Aalborg 1. april 2011 06:00

Han er født i Aalborg, opvokset i Odense og student fra Odense Katedralskole i 1935. Han studerede økonomi ved Aarhus Universitet og blev efterfølgende i 1942 sekretær i Statens Ligningsdirektorat, fuldmægtig i 1946 og samme år ekspeditionssekretær og leder af et af direktoratets rejsehold. I 1948 blev han skatteinspektør i Helsingør, og 1. april 1951 tiltrådte han en nyoprettet stilling som chef for Aalborg Skattevæsen. Det lykkedes ham i de kommende år med god hjælp fra personalet at bygge et særdeles effektivt og respekteret skattevæsen op. Han blev i disse år kendt i hele landet, idet radio og tv i høj grad gjorde brug af ham i skattespørgsmål på grund af hans evne til at forklare indviklede problemer på en letfattelig måde. I 1966 blev Eluf Schrøder-Christensen udnævnt til vicekommunaldirektør, og der ventede her større opgaver med langtidsplanlægning af kommunens økonomi og budgetlægning. I 1971 blev han udnævnt til økonomidirektør i den nye storkommune. Eluf Schrøder-Christensen har haft en lang række tillidsposter. Han har bl.a. været formand for skatteinspektørforeningens bestyrelse, været Aalborg Kommunes tilsynsførende med sociale boligforetagender, medlem af Chr. 1V's Laug og formand for Golfklubben Hvide Klit. Eluf Schrøder-Christensen gik på pension i april 1980 og fik ved sin afsked overrakt kommunens hæderspris Aalborgmanden. Pensionisttilværelsen blev så vidt muligt tilbragt i familiens sommerhus i Bunken syd for Skagen med mulighed for at spille golf. Eluf Schrøder-Christensen har siden 1943 været gift med børnetandlæge Ruth Schrøder-Christensen, som døde i november sidste år efter mange års sygdom og ophold på plejehjemmet Otiumgården. Eluf Schrøder-Christensen er bortrejst på fødselsdagen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...