Bælum

90 år

¤Anna Kathrine Jensen, Buderupholmvej 75, Teglgårdsminde, Skørping, fylder lørdag 90 år. Anna Kathrine Jensen er enke efter overlærer H. Johs. Jensen. Sammen boede de i hele deres lange ægteskab først et par år i Lille Brøndum og siden i Bælum. Anna har levet et virksomt liv. Hun var hjemmegående husmor og passede parrets tre døtre. I mange år var Anna engageret i spejderarbejdet, som hun var med til at starte i Bælum med en KFUK-trop. Hun var ligeledes i mange år en fast del af Bælum Sangkor, som hun havde mange glade oplevelser sammen med. Desuden var Anna Jensen i mange år med i bestyrelsen for Bælum Husmoderforening, hvor hun lagde et stort arbejde. Her var det hende, der hvert år stod for julestuer og Luciaoptog med børn fra Bælum. Anna Jensen var ligeledes en dybfølt fortolker af Anton Berntsens digte, som hun reciterede med stor kærlighed og indføling - hun kunne dialekten som stammede fra hendes hjemegn omkring Ejer Bavnehøj-egnen. Der er altid munterhed og sang, hvor Anna Jensen var. Hun har altid elsket at optræde. Til spejder var hun altid sikker med en sjov sketch, og til Kanonfesterne i Bælum deltog hun gerne med et nummer eller to i revyen. Anna bidrog gerne til at gøre sammenkomster muntre og mindeværdige. Anna Jensen fejrer fødselsdagen med reception for venner og bekendte om formiddagen på Teglgårdsminde og med en middag om aftenen sammen med familien.