90 år

Thora Dissing Jensen, Borgergade 6, Vrå, fylder tirsdag 90 år.

Thora Dissing Jensen

Thora Dissing Jensen

¤