EMNER

90 år

E. Rabøl Jørgensen, boghandler, Østergade 12, Farsø, fylder søndag 90 år.

E. Rabøl Jørgensen er født i Horsens og kom i 1936 i lære som boghandler. Efter uddannelsen fik han arbejde i Brørup, senere i Fåborg og i en boghandel i Ringkøbing. 1. juli 1946 overtog han den daværende boghandel på hjørnet af Søndergade og Stationsvej i Farsø. Stedet er nu en del af Store Torv i Farsø. I 953 startede Rabøl Jørgensen Farsø Avis, ligesom han startede med levering af tryksager. Boghandel og trykkeri flyttede senere til Nørregade 14. I 1974 blev trykkeri og Farsø Avis flyttet til Søndergården 8. Boghandelen har i dag adresse i Farsø Rådhuscenter. Rabøl Jørgensen har stadig sin gang i boghandelen. Rabøl Jørgensen har gennem årene sat sit tydelige præg på udviklingen i Farsø som medlem af adskillige bestyrelser, og han følger stadig med i byens og egnens udvikling. Han har tidligere været formand for Farsø Boligforening, Farsø Turistforening, Farsø Borgerforening og ligningskommissionen. Desuden har han været bestyrelsesmedlem i en række lokale foreninger. Inden for sin branche har han taget initiativ til en indkøbsforening, Sika, som i dag er samlet i den landsdækkende kæde Retail. Han har tillige siddet i Boghandlerforeningens nordjyske kreds. Fra 1962 til 1970 var Rabøl Jørgensen medlem af det daværende sogneråd i Farsø. Fra 1978 til 1982 var han borgmester i Farsø Kommune, blev herefter viceborgmester 1982-86 og borgmester igen fra 1986 til 1990. I 1996 blev han valgt som Farsø Kommunes første æresborger. Som afskedsgave til kommunen forærede Rabøl Jørgensen kommunen vandkunsten, der står foran det gamle rådhus. Han har også været en stor bidragyder i forbindelse med opførelsen af Johannes V. Jensen Museet i Farsø.