Socialforsorg

90 år

Edith Thomsen

Edith Thomsen

Edith Valborg Thomsen, Gl. Hirtshalsvej 27, Vidstrup, Hjørring, fylder i dag 90 år. Edith Valborg Thomsen er født på gården Sigtenborg i Ugilt og er ud af en søskendeflok på syv, hvoraf de fire endnu lever. Edith hjalp til på landbruget hjemme hos forældrene, indtil hun var 18 år, hvorefter hun kom ud at tjene på gården Hestehaven i Linderum. I 1939 fødte hun datteren Birgit og i 1944 blev hun gift med Jørgen Høgh Thomsen, og de flyttede til Vestervang i Ugilt. Et par år senere flyttede de til Langholm i Vidstrup, hvor Edith arbejdede som hjemmehjælper. Ligeledes hjalp hun til ved gilder rundt på egnen. Omkring 1960 startede hun som husbestyrerinde hos Holger Larsen på Vidstrup Maskinstation på Højenevej. I 1962 flyttede Edith ind hos Holger, og de to dannede par i mange år, indtil Holger døde i 1991. På maskinstationen var Edith Thomsen madmor for de mange traktorchauffører, passede telefonen og var samtidig bogholder for Holger. Endvidere var der et mangfoldigt dyrehold på maskinstationen, så også her var hun i sving både morgen og aften. Og mange er de sommerferier, som de to ældste børnebørn, Bitten og Marianne, har tilbragt blandt folk og fæ på maskinstationen. For cirka 20 år siden afhændede Holger maskinstationen, og han og Edith flyttede til Vidstrup i huset, hvor Edith stadig bor. Hun har klaret både hus og have selv indtil for et års tid siden, da kræfterne blev mindre. Desværre blev hun i august ramt af en mindre blodprop i hjernen. Sygdommen har svækket hende og givet lidt problemer med hukommelsen. Efter sygehusophold er hun hjemme igen og klarer sig nu rimeligt med god hjælp fra hjemmeplejen. Noget der dog altid står klart i erindringen, er tipoldebarnet Anna i Nørhalne og de tre små oldebørn i Dronninglund. Edith Thomsen fejrer fødselsdagen i dag i forsamlingshuset, hvor hun har inviteret familie, naboer og venner til fest og dans, som hun har gjort det til en vane, hvert år siden hun fyldte 85 år.