Nibe

90 år

Margaret Danielsen

Margaret Danielsen

Margaret Janet Danielsen, Vestergaardsvej 14, Fjerritslev, fylder søndag 90 år. Margaret Danielsen er født i Mason Citi, Eowa i USA som datter af Niels Kristian Nielsen og norskfødte Kristina Lochsø. Moderen døde, da Margaret var et år og broderen to år. I 1928 rejste Niels Kristian til Danmark, men børnene blev i USA for at gøre skolegangen færdig. Som 18-årig kom Margaret til Danmark. Sproget kunne hun ikke tale. I begyndelsen gik hun hjemme hos faderen i Brovst, hvor han havde købt en gård. Hun lærte sproget ved at lytte til andre, og hun passede sin lillebror, som faderen havde fået med sin danske kone. Somrene 1946 og 1947 underviste hun på Horne Højskole, og vintrene tilbragte hun på Haslev Udvidede Højskole. Her traf hun nogle unge fra Drøstrup ved Fjerritslev og mødte i den forbindelse Kristian Danielsen, der blev hendes ægtemand. I 1949 blev de gift, og de overtog Kristians fødehjem Drøstruplund. Nu startede en tilværelse som landhusmor på en stor gård. Hun passede hus og have og bespiste et stort folkehold. Margaret Danielsen hjalp sin mand med alt forefaldende arbejde, og hun hjalp han med at drive søndagsskole, og de tog aktivt del i livet indenfor Indre Mission og KFUM og K. Omkring nytåret 1980 døde Kristian, men Margaret blev boende på gården sammen med sønnen Palmer, indtil hun i 1987 flyttede til Fjerritslev. Hun har som pensionist været meget aktiv. Siden 1995 har hun undervist i at lave kort af pergamentpapir, og i denne uge starter hun på et nyt hold på aktivitetscentret. Margaret Danielsen har haft fem børn. Datteren Birgit er død. Sønnen Tage bor i Halvrimmen, sønnerne Niels Daniel og Palmer bor hjemme og datteren Inger Marie i Nibe. Desuden har hun otte børnebørn.