Lindholm

90 år

¤Poul P. Gadegaard, tidligere malermester, Ringholmsvej 6, Nørresundby, fylder fredag 90 år. Poul Gadegaard drev i mange år sit velrenommerede malerfirma i Nørresundby, men også en lang række tillidshverv har i årtier givet ham en travl og indholdsrig hverdag. Poul Gadegaard har været i repræsentantskabet for El-selskabet Sydvendsyssel, ESV, og i bestyrelsen for Lindholm Vandværk, hvor han i mange år har været sekretær. Han er i dag æresmedlem. Han har i mere end en menneskealder været et aktivt medlem af Odd Fellow Loge nr. 27 Ansgar i Aalborg. I kraft af sit engagement i forskellige foreninger er Poul Gadegaard i dag æresmedlem af Aalborg Amts Skytteforening og Aalestrup Lystfiskerforening samt æresoldermand i Aalborg og Nørresundby Malerlaug, i hvis bestyrelse han sad i 27 år, heraf 13 år som oldermand. Før Poul Gadegaard gik ud af hjemmeværnet, modtog han 25 års fortjenstmedalje. Også her viste han sig som en habil og interesseret skytte og opnåede at blive landsskytte på riffel. I flere perioder var han medlem af menighedsrådet i Lindholm Sogn. Poul Gadegaard drev selvstændig malerforretning fra Thistedvej 15 fra 1948, og indtil næste generation tog over. I flere år sad han i Nørresundby Banks repræsentantskab, var i hovedbestyrelsen for Danske Malermestre, i repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening og med i udvalg og bestyrelse for rejsning af Solsidehallen, hvor han i flere år var sekretær. For kort tid siden mistede Poul Gadegaard sin hustru, Tove. Poul Gadegaard er bortrejst på fødselsdagen, som han fejrer sammen med den nærmeste familie - børn, børnebørn og oldebørn.