USA

90 år

foto kommer

foto kommer

Johannes Christensen, Vestergade 14, Frederikshavn, fylder søndag 90 år. Johannes Christensen er født i en søskendeflok på fem. Han fulgte ikke i sin fars virke ved landbruget, men kom efter endt skolegang i lære som tømrer og blev udlært med svendebrev i 1937. Johannes Christensen havde en travl tid i årene, som fulgte, og hans virke står stadig til skue, primært i form af landbrugsbygninger, stuehuse og lader, der pryder landskabet i det nordvestlige Vendsyssel. Senere blev høvl, hammer og sav lagt til side, og Johannes Christensen blev en af de første i Vendsyssel, der i 1945 fik autorisation som kørelærer. Gennem de næste 18 år forestod han teori- og praktikundervisning for mange hundrede kommende bilister. Johannes Christensen fulgte med tiden, og derfor var næste skridt logisk, da han i 1963 blev tilbudt arbejde på den da nyetablerede Specialarbejderskole i Frederikshavn. Her fik han ansvar for uddannelsen på landtransportområdet. Et job Johannes Christensen bestred i 24 år frem til pensionen som 70-årig i 1987. Undervejs fik Johannes Christensen også tid til at bygge sit højt skattede sommerhus i Grønhøj ved Løkken, som han først afhændede for få år siden. I 1977 blev Johannes Christensen medlem af Frimurerlogen, hvor han har en række tillidsposter. Årene som pensionist har været præget af fortsat aktivitet. Især har Johannes Christensen holdt af at rejse. I 1994 tog han til Minnesota i USA og delstaten Alberta i Canada for at besøge sine udvandrede slægtninge. Det blev en stor oplevelse, hvor han i øvrigt ikke havde problemer med sproget, da både jævnaldrende og langt yngre slægtninge talte et velklingende vendelbomål. Også en tur til Rom - som 83-årig - blev det til i Romerkirkens jubelår 2001. I de senere år har rejserne dog begrænset sig til Vendsyssel og Djursland, hvor slægten har bosat sig. Udover familiebesøg sætter Johannes Christensen også kulør på tilværelsen med god mad, som han meget gerne selv tilbereder. Fødselsdagen fejres på Løkkens Vejkro lørdag 29. september med deltagelse af børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn.