90 år

Poul Glacius, tidligere sognepræst, Blishønevej 24, Hjørring, fylder torsdag 90 år.

EMNER 1. oktober 2008 06:00

Poul Glacius er født i Århus, blev student i 1938 og cand.theol. ved Københavns Universitet i 1944. Samme år blev han ansat som kapellan i Højbjerg ved Århus. Efter at have aftjent sin værnepligt blev Poul Glacius ansat som sognepræst i Skyum-Hørdum i Thy i 1947. Da deltog han i sognets liv, var formand for skolekommissionen og medlem af hjemmeværnet. Som det tidligere var almindeligt, foregik menighedsrådsmøder, sognemøder, ungdoms- og ældremøder i præstegårdens konfirmandstue. I perioden 1961-62 var Poul Glacius feltpræst ved den danske FN kommando i Gaza. Han har også undervist ved civilundervisningen på CF Kasernen i Thisted. I 1972 flyttede familien til Jerslev-Hellum-Mylund sogn i Vendsyssel. Poul Glacius underviste også i en årrække i religion på Hjørring Gymnasium og senere på Brønderslev Gymnasium. Han har to gange haft den glæde at fejre 50 års jubilæum sammen med sine gamle konfirmandhold. Efter sin pensionering i 1988 flyttede Poul Glasius med sin hustru Antonie til Hjørring. Her blev der tid til at skrive artikler til Vendsyssel Årbog samt Brønderslev Kommunes "Fra land og by". Hans historiske og arkæologiske interesser blev tilgodeset under talrige rejser i Middelhavslandene. Poul Glasius er stadig åndsfrisk og følger med i bøger, aviser og tv, men på grund af fysisk svagelighed bor han nu på plejehjem. Han glæder sig dog til at fejre fødselsdagen i hjemmet sammen med sin store familie.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...