90 år

Søren Thostrup
Frederikshavn 4. september 2011 06:00

¤Søren Thostrup, "Bakkegaarden", Vinkelvej 6, Frederikshavn, fylder onsdag 90 år. Søren Thostrup er født i Frederikshavn og havde sin skolegang i daværende privatskole i Amaliegade. Som ung blev han uddannet maskinarbejder på motorfabrikken Alpha Diesel, da den lå i Søndergade. Han blev senere uddannet skibs- og maskininspektør, indkaldt til Søværnet, afgået fra Søofficersskolen som maskinløjtnant. Søren Thostrup deltog på Søværnets første togt efter 2. Verdenskrig på "Holger Danske". Han mindes i dag turen som et vidunderligt og oplevelsesrigt togt, hvor besætningen i New York blev modtaget af den danske polarforsker, Peter Freuchen. Efter giftermål med Rita bosatte parret sig i Silkeborg, hvor Søren Thostrup i nogle år var ansat maskinmester på Silkeborg Papirfabrik. Men havet og fødebyen trak fødselaren tilbage til værftsbyen, hvor han blev ansat i skibsklassefikationsfirmaet, "Bureau Veritas". Efter nogle år stod Søren Thostrup som leder af det ekspanderende bureau med direkte relation til hovedsædet i Paris. Tolstrup deltog i utallige stabelafløbninger fra daværende Danyard samt Ørskovs Stålskibsværft, og ikke mindst var der fart over skibsbygning i Frederikshavn i de år, hvor skibsreder Per Henriksen kontraherede "Mercandiabådene". Et ubehageligt kuriosum for Søren Thostrup var grønlandsskibet "Hans Hedtoft", der blev bygget på Danyard i Frederikshavn og gik ned med mand og mus på sin jomfrurejse. Søren Thostrup har modtaget flere hædersbevisninger - dels fra Det franske Industriministerium for 30 års tjeneste hos "Bureau Veritas" og dels som æresmedlem af den hedengangne Frederikshavn Borgerforening for sit bestyrelsesarbejde gennem mange år. Desuden er han af Frederikshavn Marineforening hædret med et æresmedlemsskab for tro tjeneste som bestyrelsesmedlem og trofasthed i medlemsskab. I forbindelse med foreningens nylige 90-års dag donerede Søren Thostrup et håndværksmæssigt vel udført gelænder ved trappen op til indgangen til Marinehuset. Der er jo andre end mig i den forening, der kan trænge til noget at holde fast i, mener fødselaren med et polisk smil. Og det med smilet er kendetegnende for Søren Thostrup, der elsker livet og ofte har en frisk bemærkning på læben. Fødselsdagen fejres med middag på restaurant "Penna" for familie og nære venner.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...