Ældreforhold

90 år

Johanne Marie Sørensen, Plejehjemmet Skovgården, Aalborgvej 51 D, Hjørring, fylder mandag 90 år.

Johanne Marie Sørensen

Johanne Marie Sørensen

Johanne Sørensen tjente som ung på en gård ved Skæve, og her mødte hun sin senere mand Lars Sørensen, der var fodermester her. Efter at Johanne og Lars var blevet gift, fortsatte de som fodermesterpar, indtil de fik råd til at købe et husmandsbrug ved Kjul Strand ved Hirtshals. Her boede de i mere end 40 år og fik efterhånden otte børn - tre drenge og fem piger. Lars Sørensen kørte også med mælk og var som landmand noget af en foregangsmand. Bl.a. var han en af de første på egnen, der fik traktor. Johanne passede husholdningen og børnene, og hun elskede også haven og blomsterne. Hun var god til at få noget ud af tingene og solgte flittigt af havens bær, ligesom hun solgte høns og ænder fra gården. Hermed fik hun sin egen lille forretning og gemte pengene i en sort pengekasse, som havde sin plads under sengen. Hun syede og strikkede også alt til børnene. Da Lars Sørensen døde i 1985, solgte Johanne husmandsstedet, og i 1986 flyttede hun til Lonesvej i Hjørring. I dag bor hun i en beskyttet bolig ved plejehjemmet. Hun deltager aktivt i de mange aktiviteter på plejehjemmet og strikker også stadig, ligesom hun er glad for at løse kryds og tværs. De fleste af Johanne Sørensens børn bor på egnen, mens en datter bor i Lemvig. Johanne har desuden 19 børnebørn og 35 oldebørn. Hun får rigtig mange besøg, men er også glad for at få breve fra børnebørn, der ikke bor så tæt på og derfor ikke kan besøge hende så tit. Fødselsdagen fejres i Plejehjemmet Skovgårdens samlingslokale sammen med familien.