Film

90 år

Holger Lindstrøm (med post)

Holger Lindstrøm (med post)

Holger Lindstrøm, Aggersundvej 191, Fjerritslev, fylder onsdag 90 år. Holger Lindstrøm er født på Aggersundvej 191. Allerede i 1914 overtog hans forældre det gamle herregårdsmejeri, der lå op ad vejen mod Husby Mølle. Herregårdsmejeriet var i drift, indtil Korsholm Mejeri blev bygget i 1912. I begyndelsen boede Holgers forældre i mejeriets bygninger, men da mejeriet lå meget lavt, var der tit oversvømmelser ved tøbrud, og faderen flyttede bygningerne til et højere sted ved Aggersundvej. På gården er der altid blevet drevet biodynamisk landbrug, og det fortsatte Holger Lindstrøm med, da han overtog gården sammen med en bror. Allerede tidligt var Holger Lindstrøm teknisk interesseret. Da han blev konfirmeret, fik han sit første fotografiapparat, og med det filmede han bl.a. heste og andre husdyr på gården. Senere begyndte han at smalfilme. Han optog en film, da Han Herreders Ungdomsskole blev bygget sidst i 1950¿erne, og denne film findes stadig på ungdomsskolen. Hans største bedrift indenfor smalfilm og foto var, da Hans Brøndborer indtalte 500 personnavne på fotograf Svend Mikkelsens gamle stumfilm om Fjerritslev. Da var Holger Lindstrøm lydmand. Som en af de første på egnen fik han et videokamera, og han begyndte at tage ud og filme ved familiefester. Holger Lindstrøm har meget teknisk udstyr, og han forstår at bruge det. Også indenfor landbrugsmaskiner har han været med på det nyeste. Da vendeploven kom frem, var han den første til at anskaffe en, og han tog ud for at pløje for fremmede. Holger Lindstrøm har gået i friskole, og han er medlem af Klim Valgmenighed. Han har anskaffet sig en elscooter og kører mange ture på egnen. Scooteren er da også udstyret med navigationsanlæg.