Mygdal

90 år

Hans Ingvard Vestergaard Jensen, Vellinghøj Center, Hjørring, fylder fredag 90 år.

Hans Ingvard Jensen

Hans Ingvard Jensen

Hans Ingvard Jensen er fra Thy, men hans familie flyttede tidligt i hans barndom til Vendsyssel, hvor familien slog sig ned i Hjørring omegn. Som 10-årig kom han ud at tjene på gården Retholt ved Mygdal, og derefter havde han plads som karl flere steder. Han havde et ophold på Vrå Højskole og havde nogle gode og minderige år på Samsø og i Sønderjylland. Hans Ingvard Vestergaard Jensen var som ung aktiv i ungdomsforeningen Mygdal, og han var under besættelsen aktiv i modstandsbevægelsen, skønt han antimilitaristiske indstilling i lang tid holdt han tilbage fra dette. Han har altid været interesseret i videnskabelige bøger og nytænkning. Han var selv en pioner i biodynamisk dyrkning og studerede filosofi og åndsvidenskab, hvor ikke mindst Rudolf Steiner og filosoffen Martinus havde hans interesse. Han deltog også i protestmarcher mod atomkraft. Hans Ingvard Vestergaard Jensen ernærede sig som murer og var en dygtig læremester for de unge. Som 60-årig tog han kørekort og havde en god tid som efterlønner og pensionist. I 1948 blev Hans Ingvard gift med Aase, de fik tre børn og levede hele deres liv i Mygdal, indtil alderssvækkelse fik dem til at flytte til Hjørring i 1998. Først boede de på Nørrebro, og nu bor Hans Ingvard som enkemand på Vellinghøjcentret. Fødselsdagen fejres med familien og venner på centret.