Birkelse

90 år

Karlo Hansen, Gl. Landevej 10, Birkelse, fylder søndag 90 år.

Karlo Hansen

Karlo Hansen

Karlo Hansen er født på Lundegårds mark ved Pandrup som den ældste af fem søskende. Efter konfirmationen kom han ud at tjene på forskellige gårde på egnen. I 1946 kom han til Vedsted Kær for at bestyre gården Engholm hos Marie Mogensen. Karlo og Marie blev gift i 1948 og fik i 1950 en datter sammen. Karlo var en dygtig landmand, som drev gården med flid og arbejdsomhed. Produktionen bestod af agerbrug, kvæg og svin, og markarealet blev større, og bygningerne blev fornyet. Karlo havde flere tillidshverv, bl.a. i bestyrelsen for foderstoffen og vandværket. Efter Maries død i 1984 solgte han gården og flyttede til Birkelse. Derefter hjalp han datteren og svigersønnen med landbrug i nogle år. Karlo passer og plejer sit hus og sin have med største omhus, og mange naboer og venner nyder godt af hans overflod af frugter og grønsager. Karlo har som pensionist en stor omgangskreds. Han har rejst en del og deltager med stor iver i Birkelses lokalhistorie. Han er glad for et spil kort og for at deltage i øvrige aktiviteter i området. Fødselsdagen fejres sammen med familie og venner.