Aalborg

90 år

Edith Margrethe Krogh, Fyensgade, Aalborg, fylder søndag 90 år. Hun har levet hele sit liv i østbyen i Aalborg, født i Sverigesgade, opvokset i Østre Allé og har siden 1944 boet i Fyensgade. Grethe Krogh startede sin skolegang på Kjellerupsgade Skole. Som en af de få piger på det tidspunkt fik hun realeksamen, og efter handelsskoleeksamen startede hun hos Aalborg Annoncebureau. I 1936 tog hun til England og var ung pige i huset og har senere foretaget talrige rejser til London. I 1938 blev hun ansat ved postvæsenet og i 1944 gift med Palle Krogh, som hun siden fik to børn med. Hun har i dag tre børnebørn. Gennem flere år var hun medlem af civilforsvaret. Efter Palles alt for tidlige død i 1978 begyndte en ny periode i hendes liv. Hun tog nu på rejser til bl.a. Marokko, Sibirien, Nepal, og Sri Lanka, på det tidspunkt ikke helt almindelige rejsemål. Gennem de seneste 20 år har hun aktivt arbejdet for at hjælpe fattige og hjemløse børn i den tredje verden bl.a. ved at strikke trøjer og tæpper for Mother Theresa, det nuværende Action Børnehjælp, og ved at sponsorere børn. I al sin tid har Grethe læst utrolig meget, og den dag i dag er hun en fast kunde på hovedbiblioteket. To gange om ugen cykler hun to kilometer på Fyensgadecenteret for at holde sig i form. Hun har altid været levende interesseret i politik og samfundsudvikling og har ofte benyttet sig af sin ret til at gøre instanserne opmærksom på fejl og mangler, som har vedrørt hende. Dagen fejres lørdag sammen med familie.