Gandrup

90 år

Leon Jensen, Adelgade 67, Hobro, fylder onsdag 90 år.

Leon Jensen

Leon Jensen

Leon Jensen er født i Gandrup i 1921, hvor han boede sammen med sine forældre, søster og bror, indtil han som 14-årig kom ud som medhjælper ved landbruget. Som 24-årig blev han gift med Maja, med hvem han fik tre børn. Ægteparret boede i Gandrup, hvor de arbejdede i tørvemosen. Efter nogle år flyttede de til Ravnkilde, hvor Leon i mange år arbejdede i Nørrelund Skov. Leon fik i et par år beskæftigelse på Kærby Cementstøberi, og familien flyttede til Gug. Savnet af Ravnkilde blev dog for stort, og familien flyttede tilbage. Senere fik Leon arbejde på Hobro Slagteri, hvor han var i mange år, indtil han gik på pension. Leon var i adskillige år formand for Ravnkilde Borgerforening, og han havde også flere andre tillidshverv. Han var i en lang årrække fast "kaptajn" på fastelavnsbåden "Sylvia". Desværre mistede Leon sin hustru i 1996, men forinden nåede de at fejre guldbryllup. Leon bor i dag i Hobro sammen med sin veninde Elna, med hvem han har haft mange gode år. Fødselsdagen fejres sammen med familien lørdag 5. februar.