Nyborg

90 år

Børge Berg Nyborg

Børge Berg Nyborg

¤Niels Børge Berg Nyborg, Slotsgade, Dronninglund, fylder søndag 90 år. Børge Berg Nyborg er født på Gjøl, som dengang var en ø i Limfjorden, og her var faderen enelærer ved Vestre Skole. Han er opvokset i et meget kristent hjem med megen kirkegang og søndagsskole. Efter endt skolegang hos sin far tog han mellem- og realeksamen i Aabybro, hvorefter han i 1936 flyttede hjemmefra til Aalborg, hvor han i 1939 tog studentereksamen fra katedralskolen. Børge Berg Nyborg begyndte på lægestudiet i Århus og afsluttede sin eksamen i 1947 ved Københavns Universitet. Efter vikariater i Sverige og turnus ved Gram Sygehus blev han i1949 reservelæge ved søværnet. I 1950 var han kandidat ved sygehuset i Kjellerup og i 1951-52 var han ansat ved Dronninglund Sygehus. Der viste sig senere mulighed for at starte egen praksis. Det var længe før vagtlægeordningen var opfyldet, så de første 15 år havde han vagt 24 timer hver dag året rundt. Senere fik han sammen med en nabolæge etableret en form for weekend/ferievagtordning, så der blev mulighed for bl.a. bilferier rundt i Europa. Efter afståelse af praksis var Børge Berg Nyborg i ca. seks år tilsynsførende læge på Plejehjemmet Margrethelund i Dronninglund. Livet som pensionist indledte Børge Berg Nyborg med at melde sig til et kursus i fransk, og han afsluttede med eksamen svarende til studentereksamen. Herefter deltog han indtil for to år siden i franskundervisningen på folkeuniversitetet i Aalborg. Efter sin kones død i 2002 står Børge Berg Nyborg nu alene for husholdningen i det hus, de byggede i 1963. Han klarer det meste selv, men har de seneste år "flottet" sig med lidt købt hjælp. Selv om han har fravalgt lektiedelen af franskstudierne, deltager han stadig i den sociale del og ses jævnligt med en del af holdet. Børge Berg Nyborg har datteren Annemarie Berg Kilian, som er gift med professor dr.odont. Mogens Kilian, Risskov, og sønnen Niels Berg Nyborg, Hørsholm, professor dr.med. og direktør i Novo Nordisk og gift med Henriette Krispin Nyborg. Desuden er der fire børnebørn og to oldebørn.