90-års fødselsdage bliver mere almindelige

Bare siden midten af 1990'erne er der blevet en fjerdedel flere danskere over 90 år og 40 procent flere over 100 år

KØBENHAVN:90-års fødselsdage er ikke længere blot noget, mange danskere kommer til i fjernsynet nytårsaften. Stadig flere danskere oplever selv at fejre den store dag eller at komme til 90-års fødselsdag hos mormor, bedstefar eller en tante. Efter at Danmarks Statistik 1. januar 2003 gjorde befolkningstallet op, lyder meldingen herfra, at der aldrig tidligere har været så mange meget gamle, som der er i dag. Blot siden midten af 1990'erne er antallet af danskerne, der er 90 år eller derover, steget med 27 procent og i samme periode er der blevet 40 procent flere, der er over 100 år. Sammenlagt har 33.341 danskere nu fejret deres 90-års dag, mens 573 har markeret deres 100-års fødselsdag og fået en lykønskning fra Dronningen. Dermed er der nu næsten 18 gange flere over 100 år i Danmark, end der var i 1960. Overlæge og forskningslektor Karen Andersen-Ranberg fra Center for Aldringsforskning på Syddansk Universitet i Odense mener, at der er to væsentlige grunde til, at stadig flere danskere kommer så højt op i årene. - Den væsentligste forklaring er, at dødeligheden blandt ældre over 80 år er halveret siden 1960'erne. De ældre har fået bedre boligforhold, bedre kost og bedre medicin siden da, ligesom adgangen til at blive behandlet er blevet bedre for en række sygdomme. Det har klart en betydning. Samtidig blev der født forholdsvis mange omkring århundredeskiftet til 1900 - derfor vil der også være forholdsvis mange, der bliver meget gamle, siger Karen Andersen-Ranberg. Hun tror, at vi vil se stadig flere blive meget gamle i de kommende år, fordi forebyggelsen og behandlingen hele tiden bliver bedre. - Men selv om ældredødeligheden over 80 år falder med en-to procent i Danmark om året, er der lande, hvor det går endnu hurtigere. I Japan falder den fem-seks procent om året, og selv forklarer de det med en anderledes kost og med at de drikker mindre alkohol, siger Karen Andersen-Ranberg. Hun har selv forsket nærmere i, om landets 100-årige så også har en lykkelig alderdom. Og det har mange, er hendes indtryk: - Størstedelen var glade for at leve - på trods af deres handicap, og de er ikke bange for døden. Vi har kun mødt få, der ikke gider mere, siger Karen Andersen-Ranberg, der fortæller, at cirka halvdelen i den aldersklasse er demente. Ældrepolitisk konsulent Sine Jensen fra Ældresagen glæder sig over, at levetiden bliver længere, men hun opfordrer samtidig det offentlige til at forberede sig bedre på, at mange vil leve længe fremover og dermed også bliver mere plejekrævende. - Det er ikke noget, der bliver talt ret meget om. Jeg kan godt frygte, at der kommer flere udgifter til aldersklassen over 90 år i fremtiden, og jeg føler ikke, at kommunerne tænker på det i det daglige, når de skal opføre plejeboliger og ældreboliger. De lægger op til stigninger på en halv procent på deres budgetter til ældre om året, og det er ikke nok, mener Sine Jensen. Det samlede indbyggertal i Danmark, som nu er 5.383.507, er kun steget cirka tre procent siden 1995. Så med sine 27 procent er det altså meget markant, ældrebefolkningen over 90 år er vokset.