Energiselskaber

91-årig klipper snor til ny varme

Om få dage markeres det, at varme- værket i Aars begynder at levere varme til Hornum

Varmeværket i Aars, som her ses i vinterdragt, er opgraderet for cirka 27 millioner kr.

Varmeværket i Aars, som her ses i vinterdragt, er opgraderet for cirka 27 millioner kr.

Det bliver den 91-årige Ingrid Have, Hornum, der indvier den 7,5 km lange transmissionsledning mellem Hornum og Aars – og dermed åbner for det varme fjernvarmevand fra varmeværket i Aars til de 459 forbrugere i Hornum. Indvielsen markeres på Hornum Kraftvarmeværk lørdag den 23. januar. En time senere er forbrugerne i Hornum og Aars inviteret til åbent hus på varmeværket i Aars, som er blevet opgraderet for cirka 27 millioner kr. Med Hornum-forbindelsen passeres en ny milepæl i Hornum varmeforsynings historie, hvor de lokale forbrugere via fusion med Aars Fjernvarmeforsyning sikres en sikker og økonomisk fordelagtig fjernvarmeforsyning i fremtiden. Samtidig udnyttes spildvarme fra varmeværket i Aars. Da fjernvarmen her produceres på affald, fortrænges den dyrere og mere CO2-belastende naturgas. Den bedre udnyttelse af affaldsvarmen er således ensbetydende med miljø- og ressourcemæssig fordele. Følger Himmerlandsstien Hornum-forbindelsen går fra Aars Fjernvarmeforsynings varmecentral på Gislumvej via Gislumvej og Nibevej og herfra videre langs den tidligere Løgstørbane (nu Himmerlandsstien) til kraftvarmeværket på Hvalpsundvej i Hornum. Transmissionsledningen og de nødvendige varmevekslere og pumpestationer har kostet cirka 15 millioner kr. Indvielsen af Hornum-forbindelsen afvikles på kraftvarmeværket i Hornum, og når den har fundet sted, starter et åbent hus på varmeværket i Aars. Her markeres værkets omfattende opgradering. Den omfatter opgradering af ovn et, herunder installering af nye kedelrør til cirka 14 millioner kr. Formanden for det fusionerede selskab, Aars Fjernvarmeforsyning, Svend F. Andersen, er godt tilfreds med opgraderingen af varmeværket. - Da millioninvesteringen i Hornum-ledningen og opgraderingen af varmeværket i Aars er fremadrettede foranstaltninger af betydning for nuværende og fremtidige fjernvarmeforbrugere, har vi inviteret såvel forbrugere fra Hornum som forbrugere fra Aars til at indvielse og åbent hus, slutter formand Svend F. Andersen, Aars Fjernvarmeforyning.

Forsiden