Lokalpolitik

93-årig på kommunal aftægt

BOLIGUDSTYKNING Kommunen accepterer i skriftlig købstilbud til ejer, at hans 93-årige far må blive boende på berørt ejendom resten af sine dage

NØRAGER:Efter længere tids forhandling mellem Nørager Kommune og ejeren at et knap 10 tønder land stort landbrugsareal for vestenden af Jernbanegade i Nørager, Kjeld Larsen fra Grøndal i Arden Kommune, er de to parter ved at nærme sig hinanden i spørgsmålet om prisen for jorden. Står det til Nørager Kommune, skal området indrages i byzone og udstykkes i 31 byggegrunde. Det har Kjeld Larsen som ejer af jorden tidligere modsat sig, fordi han ved overtagelse af jorden og den tilhørende ejendom på Vestermarksvej i 1999 lovede sine seks søskende og nu 93-årige far, at denne kunne blive boende på ejendommen resten af sine dage. Men i sommer traf kommunalbestyrelsen efter godkendelse af en lokalplan for området en beslutning om at ekspropriere jorden, hvilket tvinger Kjeld Larsen til at sælge det planlagte boligområde til kommunen uanset om der er opnået enighed om slagsprisen. - Vi har siden åstedsforretningen i begyndelsen af august haft flere forhandlinger med Kjeld Larsen og hans advokat, og efterhånden er vi ved at nærme os hinanden omkring prisen for jorden, forklarer borgmester Poul Larsen (K). Af samme grund er et skriftligt tilbud fra kommunens side nu på vej til Kjeld Larsen, efter at økonomiudvalget har drøftet og godkendt beløbet. - Og i vores tilbud indgår også, at kommunen sammen med jordkøbet overtager ejendommen på Vestermarksvej. Så må vi på en eller anden måde få lavet en aftægtsordning, så den 93-årige far kan blive boende på stedet så længe han har lyst, tilføjer Poul Larsen. Borgmesteren regner derfor med, at kommunen og ejeren nu kan snakke sig til rette om de sidste små uoverensstemmelser omkring handelen. I modsat fald giver ekspropriationsbeslutningen Nørager Kommuen mulighed for at lade en uvildig instans i skikkelse af ekspropriationskommissionen foretage en økonomisk vurdering og træffe afgørelse om salgsprisen. Køb et krav Oprindeligt var det Kjeld Larsens plan ved overtagelsen af faderens ejendom i 1999, at han selv ville bosætte sig på ejendommen på sine gamle dage. Men med udsigten til at blive omgivet af 31 nye parcelhuse i det planlagte boligområde har han droppet disse planer og i stedet komcentreret sig om at opfylde løftet til sine seks søskende og faderen. - Mit udgangspunkt ved indledningen på forhandlingerne med kommunen var mindst 20 kroner per kvadratmeter for jorden, en pris min far fik ved frasalg at en enket byggegrund i midten af 80érne. Men underevejs har jeg haft en ejendomsmægler fra Vesthimmerland til at vurdere både jorden og ejendommen, hvilket gav en lille smule lavere kvadratmeterpris. Min betingelse for at accepterte denne pris har så været, at kommunen overtager ejendommen og at min far bliver boende på stedet, understreger Kjeld Larsen. Hans far, Niels Larsen, har efter i mange år at have boet på ejendommen i udkanten af Nørager, heller ikke meget lyst til pludselig at blive omgivet at nye naboer helt tæt på ejendommens bygninger og haven samt at den nuværende rønneallé langs grusvejen til ejendommen sløjfes. - Men i den forbindelse har borgmester Poul Larsen understreget over for mig, at udstykningen sker i to etaper med den sidste omkring ejendommen, og at han ikke forventer bebyggelse i denne etape før om mindst fem år, tilføjer Kjeld Larsen. Han har endnu ikke modtaget købstilbuddet fra kommunen, og kalder umiddelbart hele forløbet omkring frasalget af jorden og ejendommen et spørgsmål om frivillig tvang.