94 procent af alle timer gennemføres som planlagt

Nyeste undersøgelse viser, at fem procent af de planlagte timer gennemføres med vikar, mens 0,8 procent aflyses - kommunen stiller dog spørgsmålstegn ved undersøgelsen

AALBORG:Det er ikke kun på Gug Skole, at eleverne må undvære undervisningen på grund af aflyste timer. I mandags beskrev NORDJYSKE Stiftstidende, hvordan Gug Skole må aflyse undervisningen bl.a. fordi, at der ikke var penge til vikarer. I forbindelse med budget 2005-2008 blev der udarbejdet et notat, der viser, hvordan det ser ud på kommunens skoler. Tallene, der er de nyeste, som skole- og kulturforvaltningen kan frembringe, viser, at knap 94 procent af alle undervisningstimer gennemføres som planlagt, mens fem procent af timerne dækkes af en vikar. 0,8 procent af de planlagte timer aflyses helt, hvilket svarer til 194 undervisningstimer om ugen. Tallene viser desuden, at der aflyses flest timer i de ældste klasser, mens andelen af vikartimer er størst i de yngste klasser. Skolerne har også haft mulighed for at fortælle, hvorfor undervisningen aflyses.Den væsentligste årsag er, at der ikke kan findes kvalificerede vikarer, mens omkring 40 procent af skolerne siger, at der ikke er penge på budgettet. De anvendte tal blev indsamlet i perioden 5. januar til 26. marts sidste år, som en del af en landsdækkende vikarundersøgelse. Det skal dog bemærkes, at kommunen selv stiller spørgsmålstegn ved pålideligheden af resultaterne, da skolerne har haft svært ved at indberette de korrekte oplysninger, fordi vikarressourcerne ofte er indregnet i de ressourcer, som de enkelte lærerteam råder over. Desuden har Filstedvejens Skole opgivet at svare på undersøgelsen. Fra politisk side er der ikke blevet gjort noget i forbindelse med undersøgelsen. - Vi havde undersøgelsen sidste år, og der er ikke sat politisk fokus på det. Det er ud fra en melding om, at nok er det ikke optimalt, men det er er heller ikke katastrofalt, siger skole- og kulturrådmand Nils Bell (V). Han peger på, at der tidligere blev lavet årsplaner for vikartimerne, så der var sat en lærer af til det gennemsnitlige antal vikartimer, som man regnede med. - Det betød så, at når man ikke fik det antal vikartimer, som man havde regnet med, så havde man ikke noget at bruge vikaren til. Men den praksis bruger man ikke længere. Årligt bruges der 15 mio. kr. på vikarer på skoleområdet. 7,5 mio. kr. bruges fra centralt hold til sygemeldinger og barsel med mere, mens 7,5 mio.kr. deles ud til skolerne til at dække vikarudgifterne. Derudover kan skolerne på deres egne budgetter afsætte ekstra penge til vikarer, hvis de har behov og vel og mærke råd.