Sæby

9456 tagsten som gave

På jagt efter sidste 700.000 kr. til nyt tag på hovedfløjen

SÆBY:9456 røde tegltagsten og 140 rygningssten til en samlet værdi af 160.660 kr. er Lafarge TekkinA/S klar til at forære Den Selvejende Institution Sæbygaard Fonden - via koncernens lokale fabrik, VolstrupTeglværk. Det har produktionschefen på virksomheden i Volstrup, Mats Jönsson, givet tilsagn om i forbindelse planerne om nyt tag på slottets nordfløj - hovedfløjen. Tagudskiftningen ventes i følge et overslag at løbe op i knap halvanden mio, kr. Kulturarvstyrelsen - tidligere Skov. og Naturstyrelsen - har givet tilsagn om et tilskud på 600.000 kr. Med dette tilsagn og gaven fra Lafarge Tekkin A/S er godt halvdelen af udgifterne sikret. - Vi er i gang med at søge forskellige fonde om de sidste ca. 700.00 kr. og håber, at det snart lykkes at skaffe pengene, så vi i hvert fald kan komme i gang til foråret, siger formanden for Sæbygaard Fonden, Steffen Nørgaard, Sæby. - En tagudskiftning på hovedfløjen er meget tiltrængt, for taget er utæt. Vi er nødt til at stille spande op på loftet, når det regner, for at undgå ødelæggelser af inventaret.