Aalborg

95 år

Peer Horsbøl

Peer Horsbøl

¤Peer Horsbøl, Snebærvej 15, Godthaab, Svenstrup, fylder søndag 95 år. Peer Horsbøl var i en lang årrække en dygtig og grundig underviser på Klostermarkskolen i Aalborg. Desuden har han været lærer ved Briers Kursus og ved Aalborg Eksamenskursus. Før Aalborgtiden har Peer Horsbøl fungeret ved Realskolen Kornmod i Silkeborg, ved Vinderup Præliminærkursus og ved Hammel Realskole. I 2008 fik Peer Horsbøl 40 års tegnet for sit virke som musikdirektør i Frimurerlogen Cimbria i Aalborg, hvor han har været en skattet pianist ved flygelet.