Klæstrup

95 år

Eva Weiergang Christensen, Sverigesvej 2, Brønderslev, fylder fredag 95 år.

Eva Weiergang Christensen er den yngste af en børneflok på 11. Sammen med sin mand, drev hun en ejendom i Tolstrup og senere en i Klæstrup, hvor hun boede, indtil hun blev enke i 1987, og flyttede til Brønderslev. Her bor hun stadig i egen bolig godt hjulpet af hjemmeplejen. Da børnene var små, syede hun meget tøj til dem, det var ikke altid lige let, at få en gammel frakke syet om, så den lignede en ny, men det lykkedes mange gange. Siden har det været finere håndarbejde, både orkering, perlesyning og patchwork. Det har nogle af børnebørnene nydt godt af. I Tolstrup og Klæstrup havde parret en trofast vennekreds, som hun har haft i mange år, og nu også gode naboer og dejlige damer, der kommer med jævne mellemrum. Selvom helbredet er skrøbeligt, har hun et lyst sind og et godt humør.