EMNER

95 år

¤Jens Esp Sørensen, tidligere formand for Danske Slagterier, Herman Bangs Vej 1, Aalborg, fylder lørdag 95 år. Esp Sørensen var i mange år organisationsmand i landbrugets og slagteriernes top, hvor han i forskellige fora talte sin branches sag og opnåede anerkendelse som en både dygtig og magtfuld leder og forhandler. Men også ofte i opposition, hvilket et par gange kostede ham eftertragtede formandsposter. Den agronomuddannede Esp Sørensen var fra 1945 til 1957 konsulent for Aalborg Amts Landboforenings planteavl og senere i 18 år for Kvægavlsforeningen for Aalborg Amt. Samtidig var han aktiv landmand på slægtsgården Bjerring ved Bjerringbro, som han overtog i 1939, og på Højgård ved Vestbjerg, som han har drevet siden 1961. 1957-82 var Jens Esp Sørensen i bestyrelsen for Nørresundby Andelssvineslagteri, i 1964 kom han i bestyrelsen for Andels- og Privatslagteriernes Arbejdsgiverforeninger, hvis formand han var fra 1968 til 1975, ligesom han var det for Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger 1972-75. Han var også formand for Andels- og Privatslagteriernes Gensidige Gruppelivsforsikring og for Andelsslagteriernes Fællestyrelse, for ESS-Food, Eksportslagteriernes Salgsforening og Eksportsvineslagteriernes brancheudvalg, for Fond for Andels- og Privatslagteriernes Forskningsinstitut og Slagteriskole, for Danepak Ltd. i England og Meatcut A/S, Aalborg. Esp Sørensen var også formand for bestyrelsen for ESS-Food i England, sad i bestyrelsen for De Forenede Nordjyske Kreaturslagterier amba, Aalborg, i Andelsudvalget, var medlem af Landbrugsrådet, dets præsidium og veterinærudvalg samt vicepræsident 1980-83. Desuden sad han i dansk landbrugs EF-udvalg og var formand for Landbrugets Kapitalformidlingsselskab Agroinvest A/S - ligeledes indtil 1983.