EMNER

95 år

Agnes Borregaard

Agnes Borregaard

¤Agnes Borregaard, Parkvej 28, Fjerritslev, fylder søndag 95 år. Agnes Borregaard er født i Lildal i Hjortdal Sogn, hvor hun voksede op som nummer fire i en søskendeflok på 11. Forældrene, Marthine og Chr. Thomsen, drev landbrug, og faderen var desuden sognerådsformand. Et hverv, han bestred i 45 år foruden adskillige andre tillidsposter. Det betød, at Agnes i sin barndom og ungdom stiftede bekendtskaber med mange forskellige mennesker, som kom og gik i hjemmet. I 1935 flyttede familien til Nørthorupgaard. Efter skolegang i Hjortdal uddannede Agnes Borregaard sig dels hjemme og dels ved pladser i huset i Han Herred og København og på husholdningsskole i Haslev. I 1944 blev Agnes gift med Chr. Borregaard fra Manstrup. Parret bosatte sig på Tiphøjgaard i Skræm, hvor tre sønner og en datter efterhånden kom til. Det blev mange års travlt virke som husmor på en gård, der kom i god drift og blev et samlingspunkt i den store familie. Agnes Borregaard var i flere perioder et værdsat medlem af menighedsrådet i Skræm. I 1978 overdrog parret Tiphøjgård til sønnen Erik, men blev boende på gården til 1993, da de flyttede til Svalevej i Fjerritslev. Her døde Chr. Borregaard i 1995. For tre år siden flyttede Agnes Borregaard i sin nuværende bolig på Parkvej. Agnes Borregaard er trods sin høje alder særdeles aktiv, udadvendt og gæstfri. Således har hun fortsat mange gæster og er trofast deltager i arrangementer, som foregår i kirke og missionshus samt på Aktivitets Centret. Agnes Borregaard har fire børn: Sven, der bor i Haderslev, Erik, der har gården i Skræm, Anne Lisbeth i Torslev samt Gunnar, der bor i Svebølle. Familien tæller desuden fire svigerbørn, 13 børnebørn og fem oldebørn. Fødselsdagsfesten fejres på Sanden Bjerggaard.