95 år

Hans Aage Pedersen, lektor, cand. mag., Vossvej 3, Aalborg, fylder mandag 95 år

Hans Aage Pedersen

Hans Aage Pedersen

Hans Aage Pedersen var i en lang årrække, fra 1946 til 1981, ansat som lektor på Aalborg Katedralskole. Han er nysproglig student fra Øregaard Gymnasium i Hellerup og blev uddannet cand. mag. i tysk, latin og idræt. I perioden 1943-46 var han ansat på Sct. Jørgens Gymnasium i København og kom derfra til Aalborg Katedralskole. Hans Aage Pedersen er gift med Marchen, født Møller, og de har fire børn, 10 børnebørn og syv oldebørn. Hans Aage Pedersens store interesse er klassisk musik. Han har i en årrække spillet i en trio, hvor hans eget instrument var tværfløjte. Og han er stadig særdeles aktiv med tværfløjten og spiller hver uge i musikskolen, hvor han modtager undervisning af Bo Juhl- Christiansen fra Aalborg Symfoniorkester.