A-kasse kritiseres afArbejdsdirektorat

KØBENHAVN:En undersøgelse fra Arbejdsdirektoratet viser, at Funktionærernes og Tjenestemændenes a-kasses skriftlige afgørelser ikke lever op til kravene om god praksis i forvaltningen. A-kassen FTF-A får i en pointgivning af ti sager et gennemsnit på 9,7 point af 19 mulige. Den lave score skyldes først og fremmest, at brevenes begrundelser er uklare, og de mangler eller har upræcise henvisninger til de anvendte regler. Det svækker ifølge direktoratet medlemmernes retsstilling - uanset at afgørelserne er rigtige. FTF-A er i gang med at forbedre kommunikationen og har fået rådgivning fra Arbejdsdirektoratet til at forbedre de skriftlige afgørelser. - Vi kender endnu kun undersøgelsen i udkast, men resultatet tegner så uacceptabelt, at vi med det samme er gået i gang med at rette op på kvaliteten. Der skal ikke herske tvivl om, at vi tager undersøgelsen meget alvorligt, siger FTF-A’s formand, Allan Bang. Det er ikke første gang, at kritikken hagler ned over FTF-A. I en tilsynsrapport fra Arbejdsdirektoratet i 2005 blev FTF-A suverænt den dårligt scorende a-kasse af samtlige undersøgte. Dengang henviste Arbejdsdirektoratet til, at FTF-A sammen med HKs a-kasse og Kristelig a-kasse havde en særdeles høj andel af det samlede antal sager på området om eksempelvis tilbagebetaling af dagpenge. Desuden kritiseredes a-kasserne for at vejlede for dårligt i de tilfælde, hvor medlemmerne har fået udbetalt for mange penge og skal betale dem tilbage til a-kassen. /ritzau/