A-kasser holder fast i efterlønnen

"Asocialt", hedder det om borgerlig tænketanks forslag

KØBENHAVN:Hos a-kassernes brancheorganisation AK-Samvirke er der overhovedet ingen forståelse for et forslag fra tænketanken CEPOS om på sigt at afskaffe efterlønsordningen for alle under 40 år. Sekretariatschef Torben D. Jensen kalder forslaget "asocialt" over for de grupper på arbejdsmarkedet, som ifølge AK-samvirke har brug for efterlønnen. - Det er jo så deres asociale holdning. Men det er jo stadig væk sådan, at der er grupper på det danske arbejdsmarked, der har arbejdsforhold, så de er udpinte og nedslidte, når de når begyndelsen af 60-års alderen. Og de kan på en værdig måde trække sig tilbage via efterlønsordningen, siger Torben D. Jensen til Ritzau. Og Torben D. Jensen understreger, at det er vigtigt for netop denne gruppe at have en rimelig tilbagetrækningsordning at se frem til. Ellers vil det alligevel medføre udgifter for samfundet. - Hvis ikke den nedslidte gruppe har mulighed for at gå på efterløn, er alternativet, at de enten må sygemelde sig, eller de kan blive fyret af deres arbejdsgiver, fordi de ikke længere yder nok. Så i stedet for udgifter til efterløn får vi en stigning i sygedagpengene, og vi får en stigning i udbetaling af arbejdsløshedsdagpengene. Og der er formentlig også nogen, der vil prøve at blive førtidspensioneret, siger sekretariatschefen. Han understreger, at man derfor under alle omstændigheder bliver nødt til at forholde sig seriøst til det problem, at der både er og fortsat vil være grupper på det danske arbejdsmarked, der har brug for en anden tilbagetrækning end folkepension og førtidspension. Automatisk færre Samtidig lægger Torben D. Jensen vægt på, at efterlønsordningen frem over vil medføre færre udgifter for samfundet, end den gør i dag. - Det er uden for enhver tvivl, at der er færre, der vil bruge ordningen i fremtiden, for vi bliver mere og mere veluddannede. Og alt andet lige er det sådan, at folk med højere uddannelse i mindre grad går på efterløn. Desuden har vi den der betalingsordning, der gør, at hvis ikke man betaler i 25 år, så falder man bare ud af ordningen. Og der er et stigende frafald i indbetalingen. Så der vil ske et kraftigt fald i udnyttelsen af ordningen i fremtiden, siger Torben D. Jensen. Alternative forslag I stedet for hele tiden at tale om at afskaffe ordningen foreslår Torben D. Jensen, at man ser på, hvordan den kan tilpasses arbejdsmarkedet. - Man kan skrue på pensionsudregningen, så det bliver uattraktivt for de personer, der har bygget store pensionsformuer op at kunne gå på efterløn. Man kan skrue på tilbagetrækningsalderen, eller man kan gøre det mere attraktivt at arbejde, mens man er på efterløn. Der er masser af mulighed for at skrue på knapperne, og dermed er der masser af mulighed for at tilpasse ordningen de behov, der er på arbejdsmarkedet fremover. Og det synes jeg i højere grad, man skal diskutere, siger Torben D. Jensen. At der bliver færre og færre på efterløn bekræftes af de seneste tal fra Danmarks Statistik. Fra første til tredje kvartal sidste år er antallet af efterlønnere nemlig faldet med 1500 personer. Samtidig er der sket en stigning i beskæftigelsen hos aldersgruppen af 55-66 årige. Gennem de seneste ti år er beskæftigelsen steget med ti procent i aldersgruppen, viser andre tal fra Danmarks Statistik. Også regeringen venter et fald i antallet af ældre på efterløn. Den seneste prognose fra regeringen viser, at antallet af personer på efterløn ventes at falde markant fra de nuværende 186.000 personer i år til 160.000 personer i 2006. /ritzau/