A-klasse næste år med fem elever

Indsatsen over for skoletrætte unge skal diskuteres

FREDERIKSHAVN:A-klassen, der er et tilbud til skoletrætte elever, har fået en ekstra chance. Det fremgår af børne- og kulturdirektør Lis Rom Andersens indstilling til politikerne. Børne-ungdomsudvalget har A-klassens fremtid på dagsordenen i morgen onsdag 9. april. Hun foreslår, at A-klassen fortsætter under forudsætning af, at der ved skoleårets start er fem elever tilmeldt. Forvaltningschefen havde ellers i første omgang foreslået at A-klassen helt blev nedlagt ved udgangen af dette skoleår, fordi der kun var to elever tilmeldt til næste skoleår. Siden er en tredie elev i øvrigt startet. Politikerne afviste 19. marts at træffe en beslutning på det foreliggende grundlag og ønskede sagen belyst fra flere sider blandt andet fra folk med indgående kendskab til A-klassen. Til mødet i morgen har man således inviteret viceskoleinspektør i Ungdomsskolen Jens Mathiasen. A-klassen hører ind under Ungdomsskolen. Desuden deltager Britta Christensen. Hun er mor til en af de tre drenge, der gerne vil fortsætte i næste skoleår. Hvis A-klassen nedlægges så skal en del af ressourcerne følge de tre elever fra A-klassen, når de skal tilbage i folkeskolen. Lis Rom Andersen indstiller også, at politikerne i løbet af den kommende tid skal tage stilling til, hvordan undervisningstilbuddet til denne gruppe elever skal foregå fremover og om A-klassen, så skal fortsætte på en anden måde eller lukkes til skoleåret 2004/05. En succeshistorie Der har de senere år været faldende søgning til A-klassen, og det faldende behov kalder børne og kulturdirektøren en succeshistorie for folkeskolerne. Skolerne har levet op til kravet om en tidlig og koordineret indsats i samarbejde med hjemmene. Hun skriver, at skolerne bevidst har arbejdet med at gøre skolerne mere rummelige, for eksempel ved undervisningsdifferentiering og holdundervisning af elever med problemer med ekstra lærerkræfter. Skolerne har også gjort brug af forskelllige praktikordninger. Desuden nævner hun projektet Efter kl. 14, hvor der er blevet gjort en ekstra indsats for at få unge "fra gadehjørnerne" til at interessere sig for forskellige fritidstilbud. Hun roser også ungdomsskolen for dens arbejde med unge mennesker. Og hun er overbevist om, at udviklingen vil fortsætte, så der ikke i fremtiden vil være brug for 12 pladser i A-klassen. Men virkeligheden om den rummelige folkeskole ser noget anderledes ud fra Britta Christensen, hvis søn Jonas mistrivedes og pjækkede, indtil han kom over i A-klassen. - Jeg er skuffet over folkeskolen. Der er ikke plads til elever, der skal lære på en anden måde. Der bliver ikke taget hensyn til den enkelte elevs niveau. Det er der ikke ressourcer til. I stedet blev Jonas nærmest opgivet, og så kunne han lige så godt spille klovn.