Detailhandel

A.P. Møller før og nu]

SVENDBORG:Der var engang en ung mand i Svendborg, som havde stor lyst til at drive forretning. Så han grundlagde sammen med sin far, skibskaptajn Peter Mærsk Møller, aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg. Det skete i 1904, og den unge mand var 28 år gammel og hed Arnold Peter Møller. Otte år senere havde Arnold Peter Møller appetit på mere forretning, og han oprettede selv endnu et selskab, Dampskibsselskabet af 1912, som i mange, mange år gik hånd i hånd med det første selskab. Næsten 100 år efter det første selskabs oprettelse stod den unge mands søn, Mærsk Mc-Kinney Møller, forleden på en talerstol i København og havde netop nedlagt det ene af de to selskaber for at fusionere de to til et. - Det vil blive et selskab, som ikke blot vil videreføre de to selskabers historiske virke, men fortsat udvikler virksomheden, som nu bærer min far - stifterens - navn, sagde Mærsk Mc-Kinney Møller til de omkring 1000 aktionærer, der var mødt frem til generalforsamling. Så mange aktionærer var det nemlig blevet til, siden far og søn i begyndelsen af det forrige århundrede havde stemt dørklokker i Svendborg for at få ”bekendte og ledende borgere til at tegne aktier”. - Selskabets start var køb af to dengang forældede skibe bygget i 1889 for 150.000 kroner per styk. Aktiekapitalen sattes til 50.000 kroner, hvoraf jeg personligt tegnede 40.000 kroner, og på disse lånte jeg igen 25.000 kroner. De stærkt forskriftsmæssige øjne og jeg selv med ville utvivlsomt betegne en sådan start som letsindig, ja, næsten galmandsværk. Men der var metode i galskaben, og det viser det første regnskab. Der var et overskud på 95.256 kroner og udgifter til kaptajner og forretningsfører på 6.368 kroner. Udbyttet til aktionærerne blev sat til 105 procent, citerede Mærsk Mc-Kinney Møller sin fader for at have skrevet i forbindelse med en generalforsamling i 1942. Efter den risikobetonede start stormede dampskibsselskaberne frem - senere dog altid under valgsproget om at udvise ”rettidig omhu”. I 1918 grundlagde de deres eget skibsværft i Odense, som næsten 80 år senere leverede verdens største containerskib til sine ejere. I 1928 oprettede rederiet den første liniefart mellem USA og Fjernøsten, og flåden bestod nu af 35 skibe, som også inkluderede fem tankskibe. Den 2. Verdenskrig kostede 148 af rederiets søfolk livet, ligesom halvdelen af flåden gik tabt. Den nu 26-årige Mærsk Mc-Kinney Møller tilbragte krigen i USA i rederiets tjeneste og vendte tilbage til Danmark i 1947. I 1955 fik koncernens fartøjer den karakteristiske blå farve, og A.P. Møller-selskaberne kastede sig i løbet af 1960-erne over nye områder. I 1962 fik koncernen en aftale med staten om at udnytte olie- og gasforekomsterne i den danske undergrund. To år senere blev Dansk Supermarked etableret i samarbejde med F. Salling A/S og inkluderer i dag dagligvarekæderne Føtex, Netto, Bilka samt et par tøj- og skokæder. I 1970 blev luften også inddraget i koncernens forretninger, da luftfartsselskabet Mærsk Air blev oprettet. På samme måde blev andre grene af industrien inddraget gennem selskaber som Mærsk Data, Maersk Medical, Roulunds og DISA. I 1965 døde den unge mand fra Svendborg, 88 år gammel, og Mærsk Mc-Kinney Møller overtog den daglige ledelse, som han beholdt frem til 1993. Siden da har den daglige ledelse ligget hos skibsreder Jess Søderberg og en kreds af skibsredere, mens Mærsk Mc-Kinney Møller har været bestyrelsesformand i begge selskaber - en post, som han beholder i det nye selskab. Torsdag blev fusionen endeligt vedtaget af aktionærerne i Dampskibsselskabet Svendborg ] /ritzau/]