A.P.Møller-gruppen nøgletal

Virksomhedsøkonomi 3. september 2002 08:00

Millioner kroner 1 halvår 2000 1. halvår 2002 Nettomsætning 1912 & Svendborg 648 654 Primær drift 186 205 Tank- og Ruteskibe 686 2.904 Olie- og Gasaktivitet 3.746 4.261 Andre associerede 5.721 5.658 Finansielle poster netto 592 272 resultat før skat 10.931 13.300 Skat - 3.572 - 4.334 Periodens resultat 7.359 8.966 Aktiver 71.867 76.682 Egenkapital 1. januar 8.336 12.112 Ændret regnskabspraksis 54.404 55.515 Ny egenkapital 1. januar 62.740 67.627 Udloddet udbytte 30 % - 659 - 659 Valutareguleringer - 345 - 808 Periodens resultat 7.359 8.966 Egenkapital 30. juni 69.095 75.126 Formand: Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller. Korresponderende reder: Firmaet A.P. Møller (skibsreder Jess Søderberg, skibsreder Knud E. Stubkjær, direktør Kjeld Fjeldgaard, skibsreder Tommy Thomsen) Hovedaktionærer: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål ejer i 1912 40 procent af kapitalen (48,9 procent af stemmerne) og i Svendborg 40,4 procent af kapitalen (48,8 procent). A.P. Møller og Hustru Mc.-Kinney Møllers Familiefond ejer i 1912 10 procent (0,6 procent) og i Svendborg 10,3 procent (0,7 procent) . Den A.P. Møllerske Støttefond ejer 3,4 procent i Svendborg (6,7 procent). Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller ejer i 1912 3,27 procent af kapitalen (5,98 procent) og i Svedborg 3,6 procent af kapitalen (6,2 procent). ATP har 5 procent af aktiekapitalen i 1912 og 5,6 procent i Svendborg.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...