EMNER

A/S Peder Nielsen i Brønderslev har foreløbig lagt beslag på 125 år

PN-Beslag begyndte i en lille smedje hjemme hos mor og far

BRØNDERSLEV:Det, som begyndte med en lille produktion i et mindre smedeværksted i den ene ende af forældrenes hus i Tylstrup, har udviklet sig til at være en meget moderne fabrik med ca. 300 ansatte. I dag fylder A/S Peder Nielsen Beslagfabrik 125 år. Det var Peder Nielsen, som har lagt navn til aktieselskabet, der grundlagde virksomheden. Peder Nielsen var opvokset ved landbruget som søn af en gårdejer og bødker. Indtil han var 19 år, arbejdede Peder Nielsen ved landbruget, hvorefter han fik arbejde hos fabrikant Rasch, der havde en lille fabrik. Det viste sig, at Peder Nielsen havde stor interesse og usædvanligt gode evner for produktion og mekanik. Efter tre og et halvt år besluttede han, at han ville være selvstændig fabrikant. Han byggede selv sit første værksted på 10 gange 12 alen - det, der efter nutidens målestok svarer til 52 kvadratmeter - ved at lave en tilbygning til forældrenes hus i Tylstrup. Der var monteret en vindmølle til at trække en slibesten og en boremaskine, mens øvrige maskiner var fod- og håndbetjente. Virksomheden udviklede sig, og i 1886 blev der behov for en større udvidelse. For at være i nærheden af godsbanen flyttede Peder Nielsen sin virksomhed til Brønderslev. Han havde behov for at kunne få sine varer med tog, og da Brønderslev i modsætning til Tylstrup på daværende tidspunkt havde jernbane, blev det således Brønderslev, som blev hjemsted for virksomheden. Brønderslev kan i dag være Peder Nielsen stor tak skyldig, idet hans beslutning fik Brønderslev til at udvikle sig til industriby, og da byen i 1921 blev købstad, fik den såvel tandhjul som plov som bomærker i byvåbnet. I 1899 nedbrændte fabrikken, men selv denne katastrofe kunne ikke stoppe fabrikantens gåpåmod. På kun tre måneder blev der bygget en ny fabrik, som optimistisk blev navngivet: "Pedershaab". I 1919 stiftedes A/S Peder Nielsen "Pedershaab" med fabrikanten selv som bestyrelsesformand og sønnen, Niels Juul Nielsen, som administrende direktør. Senere overtog hans datter, Rigmor Nielsen, posten som administrende direktør. Således har far, søn og barnebarn været bestyrelsesformænd og administrerende direktører for familieaktieselskabet gennem 101 år. For at klare generationsskiftet stiftedes i 1973 Rigmor Nielsens Fond, og Rigmor Nielsen skænkede aktiemajoriteten til fonden. Ledelse og udvikling igennem de 125 år kan karakteriseres som "det lange, seje træk", hvor der i takt med tidens krav er udviklet nye produkter, indført ny teknologi, skabt en større kundekreds og foretaget mange fornyelser og udvidelser. 300 ansatte A/S Peder Nielsen Beslagfabrik er i dag en virksomhed med 300 veluddannede og dygtige medarbejdere, der producerer og markedsfører beslagprodukter til håndværk, industri og gør-det-selv-folk. Peder Nielsens beslutning om at placere sin produktionsforretning i Brønderslev har betydet, at byen i dag rummer en virksomhed, hvis omsætning er på mellem 160 og 200 mio. kr. - Vi er 40 flere ansatte end for fem år siden, fortæller administrerende direktør, Tonny Bistrup. Han fortæller videre, at der markedsføres godt 3000 varenumre, som dels er egenproduktion, dels handelsvarer. - Vi sælger hovedparten af vore produkter i Danmark, men England og Norge er også store markeder. Hver dag forlader omkring 10 tons færdige produkter fabrikken i Brønderslev. En succes for virksomheden har været færdigpakkede beslag til byggemarkeder. A/S Peder Nielsen Beslagfabrik er kendt som en god arbejdsplads. At folk bliver i mange år, vidner listen over jubilarer over. Der er mange, hvor hele familien har haft sit udkomme på A/S Peder Nielsen Beslagfabrik, fordi begge ægtefæller arbejdede på virksomheden.Der har gennem tiderne været tre 50-års jubilarer, mange 40-års jubilarer og et utal af 25-års jubilæer. Virksomhedens eget, 125-års jubilæum fejres med reception i dag på Restaurant Hedelund og jubilæumsfest fredag i Brønderslev Hallen for medarbejdere, tidligere medarbejdere og andre indbudte. Ved denne lejlighed underholder Tina Siel med Band.